spacer


Håndværkere under PET’s lup

Politiets Efterretningstjeneste undersøger håndværkere på ministerier, kongehus og Folketing

Af Niels Nielsen

Det kræver mere end et svendebrev og gode faglige referencer, hvis man er håndværker på et af de store renoveringsprojekter, som staten gennemfører i disse år. I hvert fald, hvis bygningerne huser ministre eller medlemmer af kongehus og Folketing. Så kræves det nemlig også, at man som håndværker er ’sikkerhedsgodkendt’ efter en forudgående personundersøgelse, der foretages af Politiets Efterretningstjeneste.

Kronprinseparret
De skærpede sikkerhedskrav på udvalgte af statens byggerier har rod i et særligt ’sikkerhedscirkulære’ fra Statsministeriet af 7. december 2001, der er udfærdiget som konsekvens af blandt andet det øgede beredskab i forlængelse af terrorangrebene i New York 11. september 2001.

Primært vedrører cirkulæret personer, der i det daglige er i kontakt med ’klassificerede informationer’ i kraft af deres arbejde i staten, hvilket kræver sikkerhedsgodkendelse efter en forudgående personundersøgelse af Politiets Efterretningstjeneste.

Men indirekte påvirkes også håndværkere af sikkerhedscirkulærets hensigt, hvis de i en periode arbejder i ministerielle eller kongelige bygninger.

- Der er gennemført ’sikkerhedstjek’ af håndværkere på statens byggerier siden sommeren år 2003, men sikkerhedstjekkene har for alvor været anvendt inden for de sidste par år, hvor der er igangsat store renoveringsprojekter på Christiansborg og nærliggende ministeriebygninger på Slotsholmen; samt Amalienborg, hvor der pågår en stor byggesag med modernisering af Frederik d. 8.’s palæ, som skal være residens for Kronprinseparret, fortæller personalechef Susanne Nielsen fra Slots- og Ejendomsstyrelsen, der varetager bygherrerollen på statens bygninger og formelt godkender håndværkerne på baggrund af PET’s undersøgelse.

Udover arbejder på ministerier, Folketing og kongehusets bygninger kræver det også en sikkerhedsgodkendelse, når der bygges for Forsvarets Etablissement og Bygningstjeneste. Her foretages undersøgelsen af Forsvarets Efterretningstjeneste i samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste.
Desuden sikkerhedstjekkes Slots- og Ejendomsstyrelsen egne medarbejdere ligesom som alle øvrige medvirkende på de pågældende projekter.

Sikkerhedscirkulære
Undersøgelserne går tættere på den enkeltes personlige forhold, end hvad der er normalt ved et arbejdsforhold. Og for at PET kan gennemføre undersøgelsen kræver det derfor også en skriftlig godkendelse fra de pågældende personer.
Politiets Efterretningstjeneste udtaler sig ikke om, hvad og hvordan personundersøgelsen konkret foretages. På PET’s hjemmeside samt på den blanket, som man skal udfylde i forbindelse med et sikkerhedstjek, oplyses dog i grove træk undersøgelsens fokuspunkter.

Først og fremmest kontrolleres den pågældende persons identitet i Det Centrale Personregister. Derudover undersøges det naturligvis, om personen har ’eventuelle strafbare forhold’. Det er dog ikke nødvendigvis et krav med en fuldstændig pletfri straffeattest.

- Sikkerhedstjekkene er baseret på et konkret skøn fra person til person, og mindre forseelser på straffeattesten har ikke nødvendigvis en betydning for, om den pågældende person kan blive sikkerhedsgodkendt, forklarer Susanne Nielsen og nævner for eksempel, at enkelte mindre fartbøder ikke er problematiske.

- Skulle der blive fundet forhold, som er problematiske, modtager den pågældende person et brev omkring forholdet uden om firmaet og har så normalt 14 dage til at forklare sig, og eventuelt alligevel opnå en godkendelse.
Alkoholmisbrug

Politiets Efterretningstjeneste tjekker også i politiets registre for, om personen har et ’eventuelt alkohol- eller narkotikamisbrug’, og kan også undersøge, om der er ’eventuelle økonomiske problemer’.

Derudover undersøges PET’s egen registre for mere ukonkrete størrelser som ’andre oplysninger af sikkerhedsmæssig betydning’, uden det dog er muligt at specificere nærmere, hvad det kunne være.

Det er heller ikke muligt at få oplyst, hvad der undersøges og registreres om én, men for at sikre, at borgernes rettigheder overholdes, er der dog nedsat det såkaldte Wamberg-udvalg, som kontrollerer PET’s undersøgelser og registreringer.

Oplysninger om personer i forbindelse med en byggesag slettes ved byggesagens afslutning, hvorfor der også foretages en ny undersøgelse og sikkerhedstjek ved eventuelt arbejde på senere byggerier, hvor der også kræves sikkerhedsgodkendelse.

Nej ikke fyringsgrund
Hos fagforeningen TIB er man indforstået med de særlige forhold, som gør sig gældende ved bygningsarbejder på kongehuset, Folketing og ministerier, og TIB accepterer de undersøgelser af personlige forhold, som foretages af PET.

- Arbejdsgiveren har dog pligt til grundigt at informere håndværkerne, som skal arbejde på projektet, og de har ret til at sige nej til undersøgelsen og dermed det pågældende arbejde, uden at det kan bruges som eventuel fyringsgrund, siger Christian Dyrberg, der er faglig medarbejder hos TIB.

ID-kort på byggepladsen
Grundlæggende adskiller det sig ikke fra andre byggepladser at arbejde på et af statens byggeprojekter, hvor en sikkerhedsgodkendelse af håndværkerne er påkrævet.

Det mener glarmester Villy Nielsen fra VN Glas, der har stået for udskiftningen af ruder og restaurering af samtlige vinduer i den store ministeriebygning Tjæreborg på Slotsholmen.

- På byggepladsen skulle medarbejderne bære et ID-kort med foto, der samtidig var et nøglekort, som gav adgang til netop de områder, hvor arbejdet skulle udføres, forklarer Villy Nielsen om en af de umiddelbare forskelle.

- Derudover kræver det, at man tager højde for, at alle de medarbejdere, som det kan komme på tale at bruge på byggepladsen, får en sikkerhedsgodkendelse fra starten, fordi man ikke lige kan trække ekstra folk ind fra den ene dag til den anden; selvom det dog ikke tager meget mere end cirka en uge at få en sikkerhedsgodkendelse igennem,’ fortæller Villy Nielsen, der havde et par medarbejdere, som ikke kunne få godkendelsen.

- PET graver lidt dybere, end man umiddelbart forventer, og det gav da enkelte overraskelser, uden at det dog af den grund har haft konsekvenser for de berørte medarbejdere, siger han.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden