spacer
Flere private klager over byggeriByggeriets Ankenævn modtog 644 sager i 2006 – mod 548 sager i 2005, fremgår det af nævnets årsberetning


- Den svage stigning i antallet af sager i Byggeriets Ankenævn skal blandt andet ses i lyset af, at byggevirksomhederne i de senere år har udført stadigt mere arbejde for de private forbrugere. Boligejerne brugte mindst 40,9 milliarder kroner på modernisering og vedligeholdelse af deres hjem i 2006 mod 36,9 milliarder kroner i 2005 og 32,9 milliarder kroner i 2004, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Byggeriets Ankenævn afsluttede 653 sager i 2006, hvoraf 326 sager blev realitetsbehandlet. De resterende 50% af sagerne blev henlagt eller afvist af nævnet.

Hovedårsagen til, at ankenævnet må afvise sager, er at sagerne er bevismæssigt uegnede – typisk på grund af mundtlige eller upræcise aftaler mellem forbrugere og virksomheder. I så fald kræver det parts- og vidneforklaringer at afklare sagen, og sagen må derfor behandles af de almindelige domstole.

- Både virksomheder og forbrugere stiller sig selv i en ringere position ved at nøjes med en mundtlig aftale. En aftale bør være skriftlig og tydeligt vise, hvad der er aftalt. Det øger chancen for et tilfredsstillende resultat. Og skulle sagen ende i ankenævnet, har begge parter skriftlig dokumentation, siger Michael H. Nielsen.

En anden hyppig årsag til, at ankenævnet må afvise sager, er, at den indklagede virksomhed er uorganiseret og ikke ønsker at deltage i behandlingen af sagen. I de tilfælde er forbrugerne henvist til at forfølge sagen via domstolene.

I de 326 sager, der blev realitetsbehandlet i Byggeriets Ankenævn i 2006, fik forbrugerne helt eller delvist medhold i 76% af sagerne. I knap 50% af disse sager lå udbedringsomkostningerne på under 20.000 kr.

-sbo


Forbrugeraftalen kan downloades fra byggaranti.dk

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden