spacer


Skuffende resultat på grund af byggeboomFor første gang siden 2002 har MT Højgaard ikke efterlevet sin målsætning om lønsom vækst


MT Højgaard kom ud af 2006 med en omsætning på 11 milliarder kroner og et resultat før skat på 51 millioner kroner. Koncernen måtte i efteråret nedjustere sine forventninger til årets resultat, da nogle få store projekter udviklede sig negativt. Ser man bort fra disse projekter, har virksomhedens aktiviteter generelt udviklet sig som forventet, og datterselskaberne er tilsvarende kommet ud med et tilfredsstillende resultat, fastslår MT Højgaard.

I efteråret måtte koncernen nedjustere sine forventninger til resultatet for 2006 til ca. 50 millioner kroner før skat.

- Resultatet er ikke tilfredsstillende, og det skyldes primært nogle få store bolig- og renoveringsprojekter i det storkøbenhavnske område, der udviklede sig negativt. Den negative udvikling af projekterne har baggrund i det historisk høje aktivitetsniveau i branchen, der har gjort det svært at skaffe de nødvendige ressourcer. Det har besværliggjort planlægningen af arbejdet. Samtidig har det ophedede marked i branchen gjort det ekstra dyrt at kontrahere med fagentreprenører, siger Kristian May, administrerende koncerndirektør i MT Højgaard.

For at det ikke sker igen, har MT Højgaard iværksat en række tiltag, som skal sikre selskabet mod at komme i en lignende situation en anden gang.

- Vi har bl.a. set kritisk på opgavemulighederne og på hvilke initiativer, der skal til for, at indtjeningen kommer op på niveau med det målsatte. Desuden har vi gennemgået vores procedurer og arbejdsmetoder for at styrke planlægningen og risikovurderingen af de enkelte projekter. Det er vigtigt, at vi løser projektet til både kundens og vores tilfredshed, siger Kristian May.

MT Højgaards forventninger til 2007 er positive. Selskabet forventer at markedet sandsynligvis vil stabiliseres, og koncernen forventer en omsætning på niveau med 2006 – altså ca. 11 milliarder kroner. Resultatet for 2007 forventes dog at stige til omkring 225 millioner kroner. Såvel entreprenørselskabet som datterselskaberne forventes at bidrage til resultatet.

-sbo


 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden