spacer
Vil ikke vente længere

Af Michael Rughede

Miljøkontrollen i Københavns Kommune tvivlede på de hidtidige skøn over PCB i danske bygninger og undersøgte selv en række københavnske bygninger.
Målingerne afslørede massive forekomster af PCB i otte ud af ti bygninger og gjorde det klart, at det var nødvendigt at indføre retningslinjer for håndtering af bygningsaffaldet.

Træt af at vente på Miljøstyrelsen
Miljøkontrollen har spurgt hos Miljøstyrelsen til et fælles regelsæt til håndteringen af PCB-holdigt byggeaffald. Det har betydning for, hvad der skal ske med de brugte materialer i byggesagen, afhængigt af PCB-mængden i affaldet.

- Vi vil gerne have en tilkendegivelse fra Miljøstyrelsen på, at de retningslinjer vi indfører også holder, og at kravene vi stiller er ok. Foreløbigt er der nogen usikkerhed, og den vil vi have helt fjernet, siger kontorchef Jens Nejrup fra Miljøkontrollen.

Uden en skudsikker vejledning åbnes der op for tvister mellem myndighed og bygherre eller entreprenør om, hvordan det forurenede byggemateriale skal behandles, afhængigt af forureningsgraden.

- Er der mere end 50 ppm i materialerne er der ingen problemer, så er det farligt affald og skal til Kommunekemi. Er der under 0,02 ppm kan det frit genanvendes, men ligger PCB-indholdet derimellem, kan der opstå diskussion om, hvorvidt vores krav til destruktion skal overholdes, siger Jens Nejrup og henviser til et par byggesager, hvor der netop har været uoverensstemmelser.

Øvrige kommuner følger København
Kommunerne er myndigheden omkring affald og anviser, hvordan det bortskaffes.

- Derfor er vi heller ikke i tvivl om, at det juridisk er ok, at vi indfører et sæt grænseværdier og et regelsæt for området, men det ville være rart at have styrelsens opbakning, siger Jens Nejrup.

Den har Miljøkontrollen dog foreløbig ventet et år på uden at få svar, og har derfor besluttet selv at udarbejde en vejledning. Det sker i samarbejde med rådgivningsfirmaet Golder og læner sig op ad de svenske og norske regler på området.

Når Miljøkontrollens forslag til en vejledning har været i høring, er vurderingen, at den vil blive brugt af de øvrige danske kommuner. Miljøkontrollen anses for førende og trendsættende blandt kommunerne, hvad angår miljøspørgsmål.

- De vil sandsynligvis bruge vores vejledning, hvis de får sager, hvor den er aktuel, mener Jens Nejrup.
rughede@odsgard.dk


Miljøkontrollens nye praksis vedr. PCB-holdigt affald
I Miljøkontrollens høringsforslag lægges op til, at ejeren til bygninger opført eller renoveret i perioden 1950-1980 fremover får pligt til at gennemgå bygningen for PCB inden nedrivning eller ved større renoveringer.

Affald med over 50 ppm PCB skal destrueres på kommunekemi.

Affald med mindre end 0,02 ppm kan frit anvendes til genbrug eller videresalg.
Affald med indhold af PCB mellem 50 og 0,02 ppm skal deponeres på en kontrolleret losseplads, der er sikret mod nedsivning i grundvandet.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden