spacer


Rekordresultat i stort ingeniørfirmaISC havde overskud på mere end 100.000 kroner per ansat i 2006


ISC Rådgivende Ingeniører A/S er igen kommet med et af branchens største overskud i forhold til firmaets størrelse: 20 millioner kroner efter skat for år 2006. Dette resultat er opgjort efter, at en overskudsdeling til ISC's medarbejdere på godt 9 millioner kroner har fundet sted. Med i gennemsnit 184 heltidsansatte giver dette et overskud på 108.000 kroner per ansat, et resultat 2-3 gange større end for andre rådgivere, fastslår ISC.

ISC har oplevet en generel fremgang på alle områder. På offshoreområdet har det høje olieprisniveau for eksempel betydet, at der har været en konstant høj aktivitet ikke bare i Danmark men også i udlandet. Vindmølleområdet har skabt stor aktivitet med transformerplatforme offshore både i Danmark og i udlandet.

På kraftværksområdet har der været tale om færdigprojektering af restarbejder på afsvovlingsanlæg i udlandet og arbejdet på Amagerværket. Netop dette område vil opleve større investeringer i traditionelle kraftværker, blandt andet i miljøskabende foranstaltninger fremover, forventer ISC.

Selskabet har også været engageret i arbejdet med metro-strækningen mellem Lergravsparken og Københavns Lufthavn. Lufthavnsområdet er i fremgang baseret på stigningen i antallet af aktiviteter for Københavns Lufthavne. ISC vil også fremover satse på at udnytte firmaets specialviden og erfaringer indenfor lufthavnsområdet i udlandet.

På husbygningsområdet har der været stigende aktiviteter i alle selskabets afdelinger, hvor der også har været travlt på installationsområdet - herunder særligt TV2's nye hovedsæde på Teglholmen.

ISC har afdelinger i København, Kalundborg, Viborg og Esbjerg. Hertil kommer udstationering af medarbejdere i Norge, England, Italien, Qatar, Indien og Vietnam. I år kan ISC fejre både det gode resultat og et 40 års jubilæum.

-sbo

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden