spacer
Budgetter overholdes normalt i kulturbyggerierRapporten "Budgetafvigelser på kultur-byggerier i Danmark" afliver myten om at budgetoverskridelser er normale


I samarbejde med Cowi og professor Bent Flyvbjerg, Aalborg Universitet , har Byggeriets Evaluerings Center udgivet rapporten "Budgetafvigelser på kultur-byggerier i Danmark". Rapporten konkluderer blandt andet, at budgetoverskridelser finder sted, men måske ikke helt så hyppigt eller voldsomt som forventet.

Rapporten bygger på analyser af 110 kulturbyggerier gennemført i perioden 2000-2007. Af analysens konklusioner fremgår det, at 75% af byggerierne er blevet gennemført med en maksimal budgetoverskridelse på 10%. Og at 40% af byggerierne er gennemført helt uden overskridelser eller ligefrem under budgettet.

Budgetoverskridelser repræsenterer ikke desto mindre et reelt problem for dele af byggebranchen. Analysen skal derfor skabe et mere præcist overblik over budget-problematikken, der har bred almen interesse. Samtidig er det håbet, at rapporten kan medvirke til at nuancere diskussionerne om budgetoverskridelser og skabe bedre overblik over problemets omfang og karakter.

Eksempler fra analysen
..."budgetoverskridelser kan blandt andet føres tilbage til bygherrens projektændringer undervejs i projektforløbet".
..."budgetoverskridelser synes at være uafhængige af, om der afholdes arkitektkonkurrence eller ej".

- Vi vil nu studere rapporten nøjere. Derefter planlægger vi at igangsætte yderligere analyser med fokus på at afdække de bagvedliggende årsager til budgetoverskridelser. Det er desuden oplagt at undersøge mulighederne for at udvikle nye metoder, der kan sikre bedre budgetter og styrke planlægning og styring af byggesager, siger administrerende direktør Curt Liliegreen, Byggeriets Evaluerings Center.

Fakta
Rapport om Budgetafvigelser på kulturbyggerier i Danmark
Rapporten sammenfatter resultaterne fra en undersøgelse af budgetafvigelser i forbindelse med kulturbyggeri opført i Danmark i perioden 2000-2007.

Kulturbyggeri omfatter i denne rapport både nybyggeri og renovering inden for fire segmenter
- Koncertsale, teatre, musikhuse og museer
- Idrætshuse (svømme-, multi- og almindelige haller mv.)
- Kulturhuse (biblioteker, multimedia, forsamlingshuse og bevaringsværdigt byggeri)
- Bygninger til undervisning og forskning

Rapporten er udarbejdet af Byggeriets Evaluerings Center i samarbejde med Cowi og professor Bent Flyvbjerg fra Aalborg Universitet på opdrag og med støtte fra Realdania.

-sbo


 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden