spacer


Energikrav til fremtidens byggeriMere end 100 branchefolk fra byggeindustri til entreprenører deltog i Dansk Byggeris energikonference 14. marts


På konferencen fik deltagerne konkrete bud på fremtidens energikrav til bygninger og konkrete bud på, hvor der skal ske en udvikling, for at byggeerhvervet kan matche fremtidens energikrav.

Med lanceringen af de nye energikrav i bygningsreglementet for et år siden, blev det meldt ud, at kravene vil blive yderligere skærpet i 2010 og igen i 2015. Denne forvarsling var baggrund for, at en række sektioner i Dansk Byggeri i fællesskab afholdt konferencen.

- Medlemmerne skal forberede sig i god tid til de nye krav. Hvilke krav kan vi vente os, og hvad betyder det reelt for producenter af vinduer, døre eller spær? På samme måde må producenter af nye huse forberede sig, så de har de rette løsninger klar, når kravene skærpes, siger formanden for Dansk Byggeris Industrisektion, Poul Sørensen.

Helt kontant gav professor Svend Svendsen fra BYG-DTU byggebranchen besked om at se sig selv som energibranche.

- Branchen må vise politikerne, at større fokus på krav til byggekomponenter faktisk kan bringe Danmark og dansk byggeri op i det europæiske førerfelt. Men forudsætningen er, at branchen formår at samle trådene og arbejder sammen om projektet, pointerede Svend Svendsen.

CO2 sætter dagsorden i byggeriet
Den store politiske interesse samler sig nu og fremover om at reducere CO2-udledningen. Byggeriet kommer her i centrum, da det store potentiale findes ved at begrænse energiforbruget i bygningerne og stille stadig større krav til bygningers energieffektivitet. EUs regeringschefer har netop fastlagt bindende krav til reduktion af CO2-udledningen og krav til forsyningen med vedvarende energi. På den hjemlige bane har regeringen fremlagt en energiplan, der betyder yderligere nedsættelse af energiforbruget frem mod 2020, og da halvdelen af energiforbruget i Danmark bruges i bygninger, er der udsigt til skærpede krav til byggeerhvervet.

- Så hvis byggeerhvervet skal kunne bidrage til at effektivisere bygningers energiforbrug, er det nødvendigt, at der satses meget målrettet og meget rettidigt – det vil sige nu - på produktudvikling og innovation. Og det gælder hele branchen – både når det gælder byggekomponenter og konstruktioner, fastslog direktør i Dansk Byggeri, Michael H. Nielsen på konferencen.

-sbo

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden