spacer


Betonelementer får indeklimamærkning


Expan er landets første betonproducent med Indeklimamærke


- Beton har gennem en årrække fejlagtigt været forbundet med dårligt indeklima. Nu har vi håndfast dokumentation for, at betonen i sig selv ikke indeholder stoffer, som er skyld i dårligt indeklima, siger teknisk chef Erik Fredborg fra Expan.

Expans elementer af beton og letklinkerbeton har gennemgået en omfattende test hos Dansk Indeklima Mærkning under Teknologisk Institut. Gennem 30 dage er prøver af Expans produkter målt i et klimakammer og analyseret for aldehyder, ammoniak og flygtige organiske forbindelser.

Derudover er lugten fra betonprøverne bedømt i en sensorisk test. Luft fra klimakammeret er ganske enkelt opsamlet efter henholdsvis 5 og 21 døgn og derefter vurderet af et panel på 20 personer.

Resultaterne af disse undersøgelser levede op til alle Indeklimamærkets krav i den bedste klasse, og Expan kan derfor som den første betonproducent sætte Indeklimamærket på sine elementer.

Testen viste, at den såkaldte tidsværdi, der angiver, hvor lang tid et materiale er om at afgive stoffer og partikler, var det lavest mulige. Expans elementer var nemlig allerede efter 10 døgn under de tilladte grænseværdier.

- For vægelementer tillader vi en tidsværdi på op til 100 døgn, så testresultatet er meget flot. Og da der altid vil gå mere end ti dage, fra elementerne monteres, til beboerne flytter ind, er koncentrationen af alle stoffer ubetydelige, når bygningen tages i brug, siger civilingeniør og ph.d. Thomas Witterseh fra Dansk Indeklima Mærkning.

Dansk Indeklima Mærkning konstaterer stigende interesse for indeklimavenlige byggematerialer. Foruden dokumentation for afgasning og partikelafgivelse stiller indeklimamærkningen krav om, at producenten udarbejder udførlige vejledninger om optimal transport og vedligeholdelse af materialet.

- Mærket er på denne måde en hjælp til bygherrer, rådgivere og arkitekter, som hermed får sikkerhed for et sundt indeklima i den færdige bygning, hvis de vælger materialer med Indeklimamærket. Derfor oplever vi i Dansk Indeklima Mærkning en stigende interesse for denne type dokumentation, tilføjer Thomas Witterseh.

-sbo


 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden