spacer
Forslag om at frede 11 bygninger på ChristianiaKulturarvsstyrelsens forslag om fredning er sendt i høring


Bygningerne er udpeget, fordi de både hver især og i sammenhæng fortæller en væsentlig del af Københavns militære historie helt tilbage fra 1600-tallet. Den offentlige høring vil vare indtil 1. juli 2007. Først efter en vurdering af høringsresultaterne vil Kulturarvsstyrelsen tage endelig stilling til de enkelte fredninger.

Ud over de 11 bygninger, som Kulturarvsstyrelsen nu har udpeget, kan der godt blive tale om yderligere fredninger.

- Vi føler os ret sikre på, at disse 11 bygninger har de værdier, som kan begrunde en fredning. Men vi har derudover et par stykker til, som vi ønsker at se lidt nærmere på. De kommer så bare ikke med i denne runde, siger direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen.

Flere af Christianias bygninger blev fredet første gang i 1918, da den første bygningsfredningslov i Danmark trådte i kraft. I alt var der 24 fredede bygningerne i området, da den første Christianialov trådte i kraft i 1989. Loven satte bygningsfredningsloven ud af kraft i området. Den fik først gyldighed igen i 2004 med den ny Christianialov. Det blev dog besluttet, at tidligere fredninger ikke automatisk skulle være gældende, men at sagerne skulle revurderes. Kulturarvsstyrelsen har siden forberedt fredningsforslag.

- Halvdelen af de oprindelige fredede bygninger er i en tilstand, som kan betale sig at frede igen. Nogle bygninger har ganske vist været udsat for mange ændringer, men ikke flere end, at de stadig bidrager til et væsentligt vidnesbyrd om hovedstadens militærhistorie, siger direktør Steen Hvass, Kulturarvsstyrelsen.

Kulturarvsstyrelsen freder bygningerne, som de er. Beboerne vil derfor ikke blive mødt med krav om at tilbageføre bygningerne til deres oprindelige udseende. Selve voldanlægget er et fredet fortidsminde og berøres ikke af disse fredninger.

Kulturarvsstyrelsen har ikke taget stilling til Christianias historie i forhold til fredninger. Det skyldes, at styrelsen kun kan frede bygninger, der er mere end 50 år gamle.

De 11 bygningsanlæg, som er indstillet til fredning
3 krudthuse på bastionerne
4 krudtmagasiner i redanerne
Kommandørhuset, Vilhelms Bastion
Den Grå Hal
Den Grønne Hal
Mælkebøtten

-sbo

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden