spacer
Konjunktur i byggeriet flader udOpsvinget ser ud til at aftage, viser konjunkturbarometret for februar


I det seneste konjunkturbarometer for februar fra Danmarks Statistik falder byggeriet fra +21 i januar til +14.

Tallene overrasker BAT-kartellet, som mener at en mulig forklaring kan være den uafklarede og ret pessimistiske vurdering af overenskomstforhandlingerne, som var fremherskende på tidspunktet for undersøgelsen (månedsskiftet januar/februar). Det er nemlig præcis det samme billede, som gør sig gældende på industriens område, hvor konjunkturbarometeret i februar også faldt markant fra +14 til +9.

- Opbremsningen på boligmarkedet spiller dog givetvis også ind på byggebranchens nu mere afdæmpede fremtidsforventninger. Fremtidsforventningerne til både beskæftigelse, omsætning og ordrebeholdning er dykket. Det indikerer, at højkonjunkturen så småt er på vej ned i tempo - uden at man af den grund skal mane noget krisebillede frem fra mølposen, siger økonom Bo Sandberg fra BAT i en kommentar til tallene fra Danmarks Statistik.

Manglen på arbejdskraft i byggeriet er aftagende, fastslår BAT. I sommeren 2006 oplevede 46% af byggeriets virksomheder produktionsbegrænsninger pga. arbejdskraftmangel. Siden da er tallet gradvist faldet til 25%. Også materialemanglen aftog i februar fra 19% til 14%.

- Faldet i flaskehalsomfang ligger fint i tråd med BAT´s seneste konjunkturanalyse. Her pegede BAT på en robust byggefremgang med tilførsel af arbejdskraft fra mange kanaler: Blandt andet tilgang fra andre brancher og tilførsel af mange nyuddannede. Endelig har de seneste ændringer i Østaftalen gjort det mere ubureaukratisk - og dermed lettere - at få tilført arbejdskraft fra udlandet på overenskomstmæssige vilkår”, siger Bo Sandberg.

-sbo


 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden