spacer


Slynget bro til Operaen

Realdania har konkretiseret tilbudet om en forbindelse mellem Kvæsthusbroen og Holmen

I november 2006 kom Realdania med et tilbud til Københavns Kommune om at finansiere en broforbindelse mellem det nye skuepilhus på Kvæsthusbroen og Operaen på Holmen.

Nu har Realdania så sat form på deres tilbud med et forslag fra skuepilhus-arkitekterne fra Lundgaard & Tranberg.

Udover selve gang- og cykelbroen, der får et romantisk slynget forløb over Havneløbet, rummer forslaget tre yderligere elementer:

- Kvæsthuskælderen – et underjordisk parkerings- og aktivitetsrum
- Kvæsthuspladsen – et byrum på den eksisterende Kvæsthusmole. Pladsen strækker sig fra molen til Nyhavn.
- Kvæsthusgraven – en lille havn der kan rumme
bådtrafik for mindre skibe og giver opholdsmuligheder ved vandet.

Realdania er selvsagt glade for projektet.

- Jeg synes, Kvæsthusprojektet er et godt projekt, der kan blive til gavn og glæde for mange københavnere – og ikke mindst til dem, der bor arbejder, studerer eller nyder kulturinstitutionerne på Holmen. De vil få en langt bedre tilgængelighed, end de har i dag, udtaler adm. direktør Flemming Borreskov.

Det er nu op til Københavns Kommune at tage stilling til forslaget. I første omgang stiles det til Teknik- og Miljøudvalget, som skal behandle det, inden det kan gå videre i den kommunale beslutningsproces.

- nn

- Foto: Ole Akhøj. 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden