spacer


Amager udvides mod nord

Ny boligbydel planlægges på tidligere flyvestation ved Holmen

Af Niels Nielsen

De tidligere militær- og skibsværftsarealer på den nordlige del af Amager har ikke gennemgået samme totale omdannelse, som de øvrige nedlagte industriområder i Københavns Havn.

Det rodes der nu lidt bod på med en ny lokalplan, der baner vejen for et nyt bolig- og erhvervsområde på den tidligere luftmarinestation på Magretheholm lige nord for stadsgraven omkring Holmen.

Halvøen rummer store kvaliteter som boligbydel med mange rekreative muligheder nær lystbådhavn og kanalmiljøet omkring Christianshavn.

Samtidig præges området også af store industribyggerier med Amagerværket som det mest iøjnefaldende.

Lokalplanen lægger op til at der bygges 77.400 m² på området, hvoraf 90 procent skal anvendes til boliger.

Det er arkitektfirmaet Vandkunsten, der har tegnet bydelens strukturplan for statens ejendomsselskab Freja. 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden