spacer
Asbest skal findes med bygningsregnskabet

Skadeligt asbeststøv i offentlige bygninger findes nemmest ved at indføre et obligatorisk årligt bygningsregnskab, mener Dansk Byggeri. Regnskabet skal afsløre fejl og mangler ved den løbende vedligeholdelse af en bygning.

Byggeorganisationen afviser dermed ideen om et centralt register over asbestholdige bygninger, som har været fremsat som ét blandt flere initiativer til at komme asbestproblemerne til livs.

- Fornuftige bygningsejere sikrer, at bygninger drives økonomisk optimalt og opfylder formelle krav til sikkerhed og sundhed. Et forslag om registreringer af asbest i centrale registre vil medføre, at man sender inspektører rundt i offentlige og private bygninger med publikumsadgang. Hvis man vælger den vej, bør der naturligvis samtidig ske registrering af fugtforhold, der kan give grobund for skimmelsvampe, manglende isolering, der kan give indeklimaproblemer og energispild, samt check af adgangs- og belysningsforhold, der kan give risiko for faldulykker, siger Niels Nielsen, afdelingschef i Dansk Byggeri.

Totalt overblik
Han vurderer, at tjeklisten dermed bliver meget lang og resursekrævende at krydse af. I stedet bør man tvinge bygningsejerne til ansvarlig adfærd gennem bygningsregnskabet.

Regnskabet bør redegøre for de enkelte bygningers overordnede tilstand, status på besluttede vedligeholdelsesplaner, økonomiske tab ved at udskyde vedligeholdelsesarbejder, økonomiske gevinster ved energieffektivisering af klimaskærme og installationer, indeklima samt bygningsmæssige forhold der ikke opfylder krav til sikkerhed og sundhed.

- Den store effekt kommer af drifts- og vedligeholdelsesplaner baseret på registreringer af de enkelte bygninger og planlagt med fokus på de individuelle forhold i de konkrete bygninger. Her vil forsømmelserne komme frem i lyset, så de ansvarlige for bygninger, der fungerer som arbejdslokaler eller lokaler med publikumsadgang, tvinges til at leve op til deres ansvar, siger Niels Nielsen.

Nedslidte offentlige bygninger
Den aktuelle debat om asbesten er den direkte anledning for Dansk Byggeri til at fremsætte forslaget om bygningsregnskabet, men forslaget skal også ses i sammenhæng med et andet af Dansk Byggeris fokusområder – efterslæbet på vedligeholdelsen af de offentlige anlæg og bygninger. Det anslår organisationen til 50 mia. kr.

- Det er fristende at spare på kommunens vedligeholdelsesbudget, men med et bygningsregnskab gør man det i hvert fald med åbne øjne. Her kan man direkte aflæse, hvad det koster at udskyde nødvendige reparationer og energiforbedringer, siger Niels Nielsen.

Politikeres budgetovervejelser er også den direkte årsag til, at forslaget fra Dansk Byggeri om et bygningsregnskab kun omfatter de offentlige bygninger, selvom asbest og andre konstruktions- og vedligeholdelsesmæssige problemer også kan være relevante i privatejede byggerier.

- Incitamenterne for at holde bygningen i optimal stand er formodentlig større i den private sektor. Her kan man forvente, at der løbende foretages de nødvendige forbedringer, mener Niels Nielsen.

- mir 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden