spacer


Nyhedshus til tv-skærmen

Bølgende atrium er arbejdsplads og scenografi for DR’s nyhedsudsendelser

Af Niels Nielsen

Det er DR Byens Segment 2, der hver dag synliggør Danmarks Radios nye faciliteter i Ørestad overfor tv-seerne.

Den store kontorbygning i det nordøstlige hjørne af DR Byens firdelte helhedsplan rummer blandt andet Danmarks Radios nyhedsafdeling, der hver dag står for produktionen af TV Avisen og Sporten samt de forskellige aktualitetsprogrammer.

Indgangsbilledet til de daglige nyhedsudsendelser er hentet direkte fra husets tværmediale ’Nyhedsrum’, hvor medarbejderne omkring det søjlebårne ’Nyhedshjul’ koordinerer nyhedsstrømmen til både tv, radio og internet.

Centralt i Nyhedsrummet står det fritstående, cylinderformede ’Nyhedsstudie’, hvorfra de direkte nyhedsudsendelser transmitteres. Studiets krumme vægge er helt i glas, og når nyhedsudsendelsen starter, projiceres husets interiør ud på tv-skærmen som en levende baggrund for de kendte nyhedsværter.

Fotogen bygning
Gennem tv-kameraernes panoreringer får tv-seerne således et direkte indblik i nyhedsafdelingens arbejdsmiljø. En nyskabende integration mellem bygning og medie, der skaber et nærværende forhold mellem afsender og modtager ved at koble en konkret lokalitet på udgangspunktet for den uhåndgribelige nyhedsstrøm.

Segment 2 er derfor også en utrolig fotogen bygning. Journalisterne sidder i åbne kontormiljøer langs et udfoldet atrium ud mod en stor nordvendt glasfacade, hvor hvide balkonkanter på en baggrund af kontrastfulde, røde bagvægge bølger i en svævende bevægelse op gennem husets fem øverste etager.

- Anvendelsen i tv-produktionen har spillet en stor rolle for udformningen af bygningen, og arkitektonisk er der specielt arbejdet med det lange kig fra Nyhedstudiet ned langs glasfacaden og balkonerne; og det korte kig tilbage i Nyhedsrummet, fortæller ansvarlig partner Stig Mikkelsen fra arkitektfiarmet Dissing+Weitling til fagbladet Byggeri.

- Men huset er samtidig en stor arbejdsplads med mange medarbejdere, og kombinationen af de to funktioner har været den særlige udfordring.

Dobbeltfunktion
Atriets dobbeltfunktion har stillet særlige krav til styringen af indeklimaet.

Selve Nyhedsstudiet er en selvstændig bygning inde i bygningen, der teknisk fungerer uafhængigt af de omgivende kontormiljøer. Studiet er dog udstyret med skydedøre og kan ved særlige lejligheder åbnes mod Nyhedsrummet.

Alligevel påvirkes både studie og atrium af dagslyset, der trænger ind i alle dele af huset på grund af den udstrakte brug af glas i både ydervægge og tag.

- Bygningens nordvendte orientering betyder, at det kun har været nødvendigt med solafskærmning i de to korte facader mod øst og vest, fortæller Stig Mikkelsen.

- I glastaget over balkonerne udgøres solafskærmningen af glaslameller med indlagte solceller, som dog ikke lukker fuldstændig af, og i kortere perioder vil solstrejf kunne opleves ned over atriets balkoner.

Segment 2 kan både ventileres mekanisk og naturligt. Øst- og vestfacaderne er dobbelte facadekonstruktioner, hvor en åben ydre glasskærm sikrer, at en tempereret udeluft trækkes ind gennem de oplukkelige glaspartier i den inderste isolerede glasfacade.

Akustisk dæmpende
Udover dagslyset har reguleringen af de akustiske forhold i atriet været afgørende både for arbejdsmiljø og tv-produktion.

- Balkonerne er i sig selv akustisk dæmpende med deres bølgende form og svagt tilbageskrånende forkanter, men de er yderligere beklædt med perforerede fiberbetonelementer, der minimerer lydrefleksionerne, fortæller Stig Mikkelsen.

- Desuden er der lydabsorberende beklædning i loftet og omkring de bærende stålkonstruktioner i glastaget, og edb-gulvet er på alle kontoretagerne belagt med et lysegråt gummimateriale. 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden