spacer
Restaurerede vinduer er bedre end nye

Nye, dobbelte glas i gamle vinduesrammer vinder energimæssigt over nye termovinduer med A-mærkede energiruder

Af Louise Strøbech

I slutningen af februar 2006 afsagde Østre Landsret en dom, der skabte glæde i flere kredse. Både udlejere af gamle ejendomme, arkitekter og almindelige mennesker med æstetisk sans kan se fordele i, at retten gav ejeren af en ældre udlejningsejendom ret i, at det var i orden at sætte huslejen op, da han havde restaureret de gamle vinduer og udskiftet det indvendige glas til et lag energiglas i de eksisterende rammer, frem for at udskifte både rammer og glas med nye, moderne A-mærkede vinduer.

Præcedens havde før dommen ellers været, at udlejer kun kunne hæve huslejen med to tredjedele af vinduernes pris, hvis de gamle enkeltglasvinduer blev udskiftet med nye vinduer. Almindelig vedligeholdelse derimod stod for ejers egen regning.
Ved hvor man står

Gamle vinduer rådner ikke
Vidne i retten var civilingeniør og arkitekt m.a.a. Thomas Kampmann fra Center for Bygningsbevaring i Rådvad, der gennem flere år har været med til at undersøge energibesparelse, lydisolering, totaløkonomi og miljøpåvirkningen ved henholdsvis restaurering eller udskiftning af gamle vinduer. Hans viden om totaløkonomi ved valg af vinduer var af stor værdi for boligejerens sag, og hans rapporter og svar var i retten med til at ændre præcedens i sager som denne.

Efterfølgende svarer Thomas Kampmann selv med spørgsmål, når han bliver spurgt om, hvorfor gamle vinduer bliver udskiftet.
- Fordi de er rådne? Nej, for vinduer, der er mere end 50 år gamle, rådner ikke. For at spare energi? Nej, for til trods for, at det er præcedens, at man kan lægge to tredjedele af nye vinduers pris oven i huslejen, bygger det ikke på fakta. Der er ikke tidligere brugt dokumenterede tal for, hvor godt, eller rettere dårligt, nye vinduer varmeisolerer sammenlignet med gamle energiforbedrede vinduer, siger Thomas Kampmann med baggrund i egne rapporter om vinduers varmetab, som bygger på beregninger fra Danmarks Tekniske Universitet.

God totaløkonomi
En af fordelene ved at bibeholde de gamle vinduesrammer er, at de har langt bedre holdbarhed end nye vinduer, og at måden de er konstrueret på, gør, at de ikke er så udsatte for råd. Også træet er bedre, og ikke mindst overfladebehandlingen, der ikke ødelægger træet, som moderne overfladebehandling og maling gør. Samtidig er der ikke brugt aluminiumslister i de gamle vinduer. Aluminiumslister skaber kuldebroer i moderne vinduer, hvilket giver et uforholdsmæssigt stort varmetab langs kanten.

- Der er god økonomi i det for både rådgiveren, håndværkeren og forbrugeren at restaurere frem for at skifte vinduer hvert 30. år. For håndværkere må det da være meget mere meningsfuldt at sætte gamle vinduer grundigt i stand frem for at skifte til nye. At udluse et vindue fra 1700-tallet, som en forgænger dygtigt har lavet, må da alt andet lige give en langt større faglig udfordring end blot at montere nye træaluvinduer, siger Thomas Kampmann og slår samtidig et slag for totaløkonomien, der taler til fordel for at restaurere de gamle vinduer.

- Hvis man ser på det her og nu, koster en nænsom istandsættelse nogenlunde det samme som en udskiftning til nye vinduer, men man bør se på økonomien over en 30-årig periode. Der står godt nok på træaluvinduerne, at de er vedligeholdelsesfri, men det er jo løgn. De skal vaskes to gange om året og smøres mindst én gang om året, ellers gælder garantien ikke. Og termoruder punkterer jo også og skal skiftes. Så hvis man istandsætter et gammelt vindue, og ser på de samlede omkostninger, vil det kun koste tre fjerdedele af prisen i forhold til et helt nyt vindue set over en 30-årig periode, forklarer Thomas Kampmann.

Mere skade end gavn
Håndværkere skal dog ifølge arkitekten arbejde forsigtigt, hvis de går i gang med at restaurere vinduer, der er mere end 50 år gamle. De nye metoder og materialer taler ikke altid samme sprog som de gamle materialer, der måske har beskyttet vinduesrammerne for vind, vejr og råd gennem hundrede år.

- Mange håndværkere og bygherrer gør det i den bedste mening, når de vil give de gamle vinduer den helt store tur, og tager alle glas og beslag af. Men de kan nemt gøre mere skade end gavn, når de for eksempel sliber rustbeskyttelsen af beslagene. Husk på, beslagene har ikke rustet i 100 år, men det kan de begynde på nu, når de beskyttende lag er væk, forklarer Thomas Kampmann.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden