spacer
Bygge og anlæg havde størst fremgang i 2006Nye tal fra Danmarks Statistik viser at byggebranchen klarer sig bedre end andre brancher


Målt på omsætning var bygge og anlæg den sektor, der havde størst fremgang i 2006 med en stigning på 16,0% sammenlignet med året før. Derefter fulgte transport, post og tele med 10,7% og handel, hotel og restauration med 9,4%.

Bygge- og anlægssektorens stigning er fordelt på alle branchegrupper, herunder mu-rere, tømrere, el-installatører, VVS- og malerfirmaer mv. Mest markant er dog entre-prenørerne med en omsætningsstigning i 2006 på 20,0%.

For dansk erhvervsliv set under ét steg salget 9,1% i 2006 sammenlignet med året før, når beregningerne baseres på virksomhedernes momsindberetninger. Stigningstakten var lidt højere i 2005 (10%), men klart lavere i 2004 (5%).

Virksomhedernes samlede køb steg 10,9% fra 2005 til 2006, og for bygge og anlæg var stigningen 19,0%, fastslår Danmarks Statistik.

Købet steg lidt mere end salget målt i procent, men ikke mere end at værditilvæksten (her forstået som salg minus køb) kunne stige med 5,5% for hele erhvervslivet i 2006, mens bygge og anlæg steg 10,8%.

-sbo

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden