spacer
Virksomheder skal have samme vilkår som borgereEns regler for affaldshåndtering vil gavne virksomheder, som lider under store affaldsgebyrer i nogle kommuner


Færre og ens regelsæt over hele landet på affaldsområdet vil betyde færre administrative byrder for virksomhederne, og sætte en stopper for de urimeligt store affaldsgebyrer enkelte kommuner pålægger deres virksomheder. Et forslag om at give alle virksomheder ret til at anvende de kommunale genbrugspladser på samme vilkår som borgerne, vil være til gavn for både virksomhederne og miljøet, fastlår Håndværksrådet.

- Følger politikerne de anbefalinger, som ligger til grund for regeringens udspil om genbrugspladserne, kan vi endelig vinke farvel til de helt urimelige gebyrer på op mod 50.000 kroner om året, som nogle kommuner tvinger virksomheder at betale til genbrugspladserne – uanset om virksomheden bruger dem eller ej. Med regeringens udspil vil adgangs- og betalingsprincipperne blive ens over hele landet. Alle virksomheder må så komme på genbrugspladserne med mindre mængder, mod at betale det samme som borgerne, hvilket er i størrelsesordenen 1.000 kroner, siger Håndværksrådets cheføkonom Jakob Brandt.

Ifølge Håndværksrådet viser undersøgelser, at når virksomheder må komme på genbrugsstationerne, så sorterer de affaldet ud i flere forskellige dele, end de gør hjemme i virksomheden, hvor de færreste har mulighed eller behov for at have 5 – 10 forskellige containere stående. Dermed bliver langt mere af erhvervsaffaldet genbrugt til gavn for miljøet.

Rådet mener, at embedsmændene og deres jurister i forvaltningen skal forholde sig til virkeligheden, frem for tænke i kasser. Ellers vil lovændringen om genbrugspladserne ikke komme til at fungere. Rigtig meget affald fra private boliger bliver nemlig registreret som erhvervsaffald, når håndværkere rydder op efter en privat byggeopgave, og dermed ser det ud, som om der kommer væsentligt mere erhvervsaffald på genbrugspladserne, end der i virkeligheden gør. Håndværksrådet mener, at der er tale om en kritisabel juridisk paragraf, som er i stand til at trylle boligejeres byggeaffald om til erhvervsaffald blot ved at se på hvem, der afleverer affaldet koster virksomhederne i millioner af kroner hvert år.

- Affald der kommer fra private boliger, er og bliver privat affald, ligegyldigt hvem der transporterer det ned til genbrugsstationen. Denne logik håber jeg, politikerne er enig med mig i og vil lægge den til grund for lovændringen, siger Jakob Brandt.

-sbo

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden