spacer
Solid start for digitalt byggeri

Projekter for 3,2 milliarder planlægges efter principperne i Det Digitale Byggeri

De professionelle bygherrer tager godt imod Det Digitale Byggeri. Seks ud af ti bygherrer forventer at starte på digitalt byggeri inden årets udgang - og hver femte er allerede i gang med konkrete projekter.

Det viser en ny undersøgelse blandt de professionelle danske bygherrer, der er foretaget af Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri.

I alt vurderes det, at der i dag er planlagt 57 digitale byggeprojekter med en samlet anslået entreprisesum på 3,2 milliarder. Udbyderne spænder fra det danske forsvar til de almene boligselskaber.

- Det Digitale Byggeri er en proces, som vil brede sig som ringe i vandet i de kommende år, og det tegner til at vi kommer rigtig godt fra start. Vi er kun en måned inde i 2007, og allerede nu er der planlagt 57 konkrete, digitale projekter – det er flot, siger Christian Lerche, formand for Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri.

Undersøgelsen viser også, at bygherrerne især tror, at digitale værktøjer vil nedbringe fejl og mangler.

Størst interesse er der for at bruge projektweb - en webportal, som samler et byggeprojekts dokumenter og tegninger og giver arkitekter, håndværkere og ingeniører nem adgang til de seneste, opdaterede udgaver.

- De nye regler trådte i kraft den 1. januar og er principielt kun lovpligtige for statsligt byggeri. Vi kan dog se, at også mange af vores private og kommunale medlemmer er i fuld gang, fortæller Henrik L. Bang, sekretariatsleder i Bygherreforeningen.

- Vi anslår, at 15-20 % af byggeprojekterne allerede nu inddrager hele eller dele af Det Digitale Byggeri.

Undersøgelsen er foretaget blandt medlemmerne af Byggeherreforeningen, de professionelle danske bygherrers brancheorganisation. Undersøgelsen er første del af en samlet analyse, som afdækker, hvor langt den danske byggebranche er nået med Det Digitale Byggeri.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden