spacer
Eurocodes afløser danske byggereglerFremtidens europæiske byggeregler afgøres nu. Forslagene til de danske Nationale Annekser er sendt i høring


Byggesektoren i Danmark skal snart tage afsked med de danske konstruktionsnormer og udelukkende projektere i henhold til de europæiske konstruktionsnormer, Eurocodes. Ingeniører i Danmark og de øvrige EU-lande skal fremover projektere bygge- og anlægsarbejder, baseret på Eurocodes.

Skæringsdatoen for overgangen til de fælles konstruktionsregler i EU er sat til 2010, men i Danmark indføres de nye regler allerede i løbet af 2008. Hvert land skal udarbejde såkaldte Nationale Annekser, der tilpasser Eurocodes til lokale forhold. Eurocodes fastlægger harmoniserede beregningsregler for byggeri i EU. De væsentligste dele af Eurocodes-systemet foreligger allerede - i form af DS/EN 1990 – DS/EN 1999-serien.

En række eksperter har i regi af Dansk Standard udarbejdet forslag til i alt 29 danske Nationale Annekser - med Erhvervs- og Byggestyrelsen som opdragsgiver. Det drejer sig om annekser til de dele af Eurocodes, som Erhvervs- og Byggestyrelsen har vurderet som relevante for dem. Den samme proces er i gang i de andre EU-lande.

De Nationale Annekser indeholder bl.a. særlige nationale værdier for de egenskaber, der findes i hver enkelt Eurocode. Annekserne kan derfor ses som en nøgle, der "låser Eurocodes op" til brug i Danmark.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har besluttet, at Danmark allerede i løbet af 2008 tager de relevante Eurocodes i brug. Og fra 1. januar 2009 er det så helt slut med de danske konstruktionsnormer. Herefter skal Eurocodes med Nationale Annekser benyttes ved al projektering i Danmark.

Forslagene til de danske Nationale Annekser er nu sendt i offentlig høring, der løber frem til 23. marts 2007. Alle 29 forslag samt skabelonen til afgivelse af høringssvar kan hentes på internettet.

-sbo


Læs mere hos om Eurocodes hos Dansk Standard
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden