spacer
God økonomi i vinterbyggeriEt nyt beregningsværktøj for totalinddækning samt en ny håndbog for god byggeskik skal give mere vinterbyggeri


Det lune vintervejr bidrager til det brede opsving i byggebranchen, men myten om, at det er dyrt og besværligt at bygge om vinteren passer ikke. Hvis byggeriet planlægges ordentligt - og ud fra de rigtige forudsætninger - kan det i mange tilfælde være en god forretning at bygge i vinterhalvåret. Erfaringer fra Sverige viser, at det i langt flere tilfælde kan betale sig at bruge totalinddækning i Danmark.

- Der kan fortsat gøres mere for at udjævne aktiviteterne i byggeriet hen over året. Bygherrerne og rådgiverne bør allerede i planlægningen og projekteringen afveje, om brugen af totalinddækning kan være en god idé, siger vicedirektør Jesper Rasmussen, Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Også Dansk Byggeri mener, at det kan være en god forretning at bygge mere i vinterhalvåret.

- Både det offentlige, byggevirksomhederne og arbejdstagere vinder ved øget vinterbyggeri. Det offentlige, fordi det høje kapacitetspres på branchen lettes og udbetalingen af dagpenge reduceres. Byggevirksomhederne, fordi byggeprocessen bliver mere effektiv, og endelig arbejdstagerne fordi brugen af totalinddækning giver et langt bedre arbejdsmiljø, siger afdelingschef Niels Nielsen, Dansk Byggeri.

Cost-benefit-modellen er udarbejdet af Vinterkonsulenterne, Teknologisk Institut og er sponsoreret af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Dansk Byggeri, BAT-Kartellet, Konstruktørforeningen og Kooperationen. Modellen kan hentes gratis på Vinterkonsulenternes hjemmeside. Vinterhåndbogen og cost-benefit-modellen præsenteres på en vintertour, som Vinterkonsulenterne afholder fra 22 til 29 januar.
-sbo


Læs mere på Vinterkonsulenternes hjemmeside
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden