spacer
Vi bør bo tættere

Forskningsprojekt undersøger miljøfordelene ved kompakte byer

80 pct. af den europæiske befolkning bor i byområderne. Byerne vokser, men ofte sker byplanlægningen uden tilstrækkelig hensyn til miljøforhold og ressourceforbrug.

Derfor ønsker Center for Strategisk Byforskning at sætte fokus på den danske byplanlægning for at belyse alternativerne til den nuværende åbne og relativt diffuse byudvikling.

Målet med projektet er at belyse, hvordan man på den ene side kan få de miljømæssige fordele ved kompakte bebyggelser med lavt ressourceforbrug og høj udnyttelsesgrad

Og samtidig honorerer kravene om moderne boliger med et godt dagslysindtag, attraktiv placering samt adgang til gode friarealer.

- Projektet sætter fokus på, at ressourceforbruget i høj grad afhænger af bebyggelsestypen. Og Realdania forventer, at undersøgelsen med dette perspektiv kan understøtte kommunernes planlægning mod at begrænse byernes ressourceforbrug, samtidig med at der sikres boligmiljøer af høj kvalitet, siger projektleder Karen Skou fra Realdania, der for en femårig periode støtter forskningsarbejdet på Center for Strategisk Byforskning.

Projektet vil resultere i et opslagsværk, der gør det muligt at sammenligne bebyggelsestyper af forskellig tæthed samt aflæse hvilke konsekvenser de hver især har for ressourceforbrug, boligkvalitet og friarealer.

Desuden formidles resultaterne i en vandreudstilling, og afsluttes med en konference om bæredygtige kompakte bebyggelsestyper.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden