spacer
Flere grønne Smiley’er til kloakkerne

Alle danske byggevirksomheder skal forberede sig på besøg fra Arbejdstilsynet i løbet af 2007-2008. For at sikre deres del af branchen flest mulige grønne Smiley’er har Kloakmestrenes Kvalitetskontrol udarbejdet et nyt system til sikring af kvalitet og arbejdsmiljø.

- Som noget nyt har vi indarbejdet en procedure om arbejdsmiljø i den eksisterende KS vejledning, så det falder naturligt at vurdere arbejdsmiljøindsatsen samtidig med at arbejdsopgave og kvalitetssikring planlægges, fortæller konsulent Klaus Ising Hansen fra Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

- i det nye afsnit skal den teknisk ansvarlige tage stilling til forhold, som byggeplads, personlige værnemidler, afstivning, skiltning, brugsanvisning for farlige stoffer mv. Vejledningen omfatter derudover en basisinstruks for arbejdsmiljøindsatsen ved kloakarbejde, samt et skema som kan bruges ved udarbejdelse af APV’en, uddyber Klaus Ising Hansen.

Kloakmestrene tilbyder deres medlemmer assistance, når de nye systemer skal indarbejdes i den enkelte virksomhed.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden