spacer
Urimelig indberetningspligt

Udlændingene strømmer til byggeriet. Både som direkte ansatte i virksomhederne, men først og fremmest som underentreprenører på projekterne.

For at sikre skatteindtægterne fra de udenlandske håndværkere har Skat pålagt de danske virksomheder at indsamle oplysninger om de ansatte hos underentreprenørerne. Det sker som konsekvens af, at EU-regler forhindrer Skat i selv at kunne indsamle oplysningerne direkte hos de udenlandske virksomheder.

Men den praksis er helt urimelig, mener Dansk Byggeri.

- I Dansk Byggeri er vi naturligvis enige i, at myndighederne skal have
mulighed for at opkræve skat hos skattepligtige udlændinge i Danmark. Men
det er indlysende, at Skat bør indhente de nødvendige oplysninger direkte
hos den udenlandske underentreprenør, der har de pågældende ansat, siger konsulent Thomas Gyldal Petersen fra Dansk Byggeri.

Han mener, at den gældende udformning af EU-reglerne under ingen omstændigheder kan retfærdiggøre, at danske virksomheder skal pålægges de betydelige administrative byrder, der er konskevensen af indberetningspligten.

- Som praksis er i dag, tager Skat danske virksomheder som gidsler ved at pålægge dem at indhente oplysninger hos udenlandske virksomheder, som Skat ikke selv må indhente, siger Thomas Gyldal Petersen og betegner indberetningspligten som en yderst betænkelig konstruktion.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden