spacer
Klar til screening

Fra 1. april næste år starter Arbejdstilsynets screening af byggebranchen og inden udgangen af 2008 skal alle virksomheder planmæssigt have haft besøg. Dansk Byggeri opfordrer allerede nu medlemmerne til at forberede sig på besøgene og har netop udsendt inforationsmateriale til medlemmerne, der beskriver hvordan screeningen foregår:

Besøgene vil ske ved et uanmeldt besøg - eller næsten uanmeldt, for Arbejdstilsynet har mulighed for at ringe til små virksomheder med under 10 ansatte og spørge, hvor virksomheden arbejder de næste par dage.

Det er hensigten, at screeningen skal starte på hjemmeadressen. Her skal der tales om APV, sikkerhedsorganisation og evt. kigge på værksted og kontor. Derefter vil Arbejdstilsynet besøge 1-2 arbejdssteder, hvor det materielle arbejdsmiljø skal undersøges. (Arbejdstilsynet kan dog godt finde på at spørge til APV ude på pladserne.) Et screeningsbesøg skal som udgangspunkt afsluttes samme dag.

Hvis Arbejdstilsynet støder på grove overtrædelser på pladserne, vil de reagere med strakspåbud eller forbud.

Hvis Arbejdstilsynet giver mere end 1 til 2 påbud, vil virksomheden blive udtaget til tilpasset tilsyn. Det tilpassede tilsyn skal foretages inden 6 uger efter screeningen.

Et screeningsbesøg kan også starte på byggepladserne. Det kan ske i de tilfælde, hvor Arbejdstilsynet alligevel er på en plads, hvor der er andre virksomheder, som endnu ikke er blevet screenet, og hvor der er god tid til at få overstået screeningen samme dag.

Hensigten er, at hvis screeningen viser, at der ikke er noget udestående med Arbejdstilsynet, så vil virksomheden få en grøn smiley.

Hvis virksomheden har 1-2 påbud vil virksomheden blive udtaget til screeningspuljen (det vil sige at Arbejdstilsynet ikke som udgangspunkt kommer på besøg før branchen igen skal screenes), og hvor der er mere end 2 påbud, vil virksomheden blive udtaget til tilpasset tilsyn.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden