spacer
Betonbranchen samles i Dansk BetonDe tre betonforeninger i Dansk Byggeri samles i Dansk Beton. Den endelige beslutning tages på generalforsamlinger i januar

Der tænkes modigt og visionært i betonindustrien. Branchen har været præget af, at den på organisationsplan er så opdelt, at billedet er uklart for alle andre end branchen selv. Det vil der nu blive lavet om på. Det skarpe billede skal tegnes af en fælles forening på området, som kommer til at hedde Dansk Beton. Dansk Beton får ligesom de nuværende foreninger til huse i Dansk Byggeri.

Den beslutning er truffet af et forhandlingsudvalg fra Betonelement-Foreningen, Dansk Beton Industriforening og Dansk Fabriksbetonforening med formændene for de tre foreninger i spidsen. Forhandlingsudvalget har udsendt indbydelse til generalforsamlinger den 15. januar 2007, hvor medlemmerne skal tage endelig stilling til forslaget.

Det er en beslutning, der bryder med mange traditioner, og det kræver mod. Det mod har tilsyneladende ikke blot forhandlingsudvalget men også medlemmerne. Forslaget om en samling i Dansk Beton vil på baggrund af de foreløbige reaktioner ikke møde videre modstand, og forhandlingsudvalget forventer forslaget vedtaget, da beslutningen er taget efter meget grundige forudgående drøftelser.

- Vi har i forhandlingsudvalget en stærk tro på, at medlemmerne på generalforsamlingen vil bakke op om forslaget, siger Claus Bering, formand for Betonelement-Foreningen. Han mener, at forslaget rummer mange muligheder for at udvikle hele betonbranchen, og at det giver plads for at pleje de generelle interesser såvel som de helt særlige produktinteresser i de seks produktgrupper, som knyttes til Dansk Beton.

Formand for Dansk Beton Industriforening, Poul Kirkegaard, forventer, at en fælles forening vil skabe større harmoni med udviklingen på for eksempel kunde- og leverandørsiden, hvor der er en klar udvikling mod større enheder. Han ser også en styrke i, at Dansk Beton får en mere direkte og enkel beslutningsstruktur, end der var i det tidligere samarbejdsorgan mellem de nuværende foreninger. - Vi får de nødvendige resurser og en beslutningsevne, der gør det muligt at reagere proaktivt på forskellige muligheder og udfordringer, siger Poul Kirkegaard.

Forhandlingsudvalget har skitseret mange emner, som den nye bestyrelse for Dansk Beton kan tage fat på. Beslutningerne om de nye tiltag har forhandlingsudvalget sikret får en god bredde, da bestyrelsen kommer til at bestå af repræsentanter med baggrund fra alle produktområder betonelementer, letbetonelementer, fabriksbeton og betonvarer.

For formanden for Dansk Fabriksbetonforening, K. Bernth Eriksen, bliver etableringen af Dansk Beton kronen på værket fra en lang karriere i organisationsverdenen. Han lægger vægt på, at med Dansk Beton kan branchen gennem dialog, rådgivning og inspiration yde en målrettet indsats for at styrke og forbedre betons image, anvendelse og gode egenskaber.
-aha 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden