spacer
Tømmerhandlere kæmper for lave priser

Af Palle Thomsen, adm. direktør, Trælasthandlerunionen.

Byggevareindustrien lever efter devisen "del og hersk", når de vil undgå de store kunder med indkøbsmagt til fordel for de små kunder, hvor de selv kan styre prisen.

Byggevareindustrien bør i stigende grad springe tømmerhandlerne over og sælge deres produkter direkte til byggebranchen. Det er konklusionen i en såkaldt miniundersøgelse, som industrien selv har foretaget.

Det lyder jo besnærende og umiddelbart rigtigt, at det må have gavnlig indvirkning på blandt andet prisdannelsen, hvis man skærer mellemleddet fra efter Dell-princippet.

Men inden vi tildeler landets trælaster og byggevareforretninger en skurkerolle som unødvendig og fordyrende salgskanal i dansk byggeri, skal vi måske lige stoppe op og kigge på, hvilke opgaver tømmerhandlerne rent faktisk løfter. Og på hvad konsekvenserne af BI’s udspil kan blive.

Der vil nemlig kun være én klar vinder, hvis tankerne for alvor føres ud i livet – byggevareindustrien selv – mens især mængden af små og mellemstore aktører i byggebranchen vil stå tilbage som tabere.

Byggevareindustrien klager over, at grossist-kæderne presser dem på pris og betingelser. Så man forstår godt, at de langt hellere vil sælge direkte til entreprenørvirksomheder etc., som ikke tilnærmelsesvis har samme styrke og indkøbsvolumen til at holde priserne i ave. Selv de største entreprenørvirksomheder herhjemme har end ikke en tiendedel af den indkøbsmæssige pondus, som de grossistkæder, byggevareindustrien skal bokse med i dag. Resultatet ville være, at industrien fik en helt anden frihed i prissætningen. Godt for dem, men næppe godt samfundsøkonomisk set. Og slet ikke godt for håndværksmesteren, som i dag nyder godt af grossisternes stor-indkøb.

Der er ingen konkurrence på området, lyder råbet – men det er ikke korrekt. Håndværksmesteren kan – hvis han ikke er tilfreds med priser og betingelser - fra det ene øjeblik til det andet vælge et andet byggevarecenter, som enhver mellemstor by har mindst fire-fem af. Hvad gør han, hvis han skal købe direkte hos producenter, som der på mange varegrupper kun er to-tre af herhjemme? Der er næppe grund til at tro, at det afføder lavere byggematerialepriser…

Et andet problem opstår, når den mindre virksomhed skal lave underentreprenørarbejde for den store koncern, som selv har købt materialer hos producenterne. Den store i samarbejdet vil naturligt pålægge den lille at bruge disse materialer og kan i øvrigt selv bestemme avancen, og tilbage står underentreprenøren med kun sin arbejdskraft at fakturere.

Men i sidste ende er spørgsmålet dog, hvor meget selv de store byggekoncerner får ud af en ændret rollefordeling. For man glemmer at perspektivere omkring den række af opgaver, som grossisterne i dag løser for byggevareproducenterne. Det drejer sig om transport, salg, logistik, oplagring, debitorstyring, rådgivning med mere. Disse opgaver falder jo ikke væk, selv om vi afskaffer mellemleddet, så det vil industrien selv skulle løfte. Det kan de, i al beskedenhed, ikke gøre så godt som den branche, som med årtiers erfaring i bagagen har trimmet systemer og fremgangsmåder. Man skal gøre det, man er god til, lyder et reklameslogan, og det gælder i særdeleshed også her.

Så inden vi alle istemmer sangen om det ”fordyrende mellemled”, er der med andre ord god grund til at reflektere en ekstra gang over sangskrivernes motiver. Og at undgå, at vi smider barnet ud med badevandet.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden