spacer
Screeninger forsinkes

Screeningen af bygge- og anlægsbranchen skulle starte fra 1. januar 2007. Nu tyder alt på, at screeningerne først rammer branchen i april.

Et nyt lovforslag, der ændrer væsentligt ved screeningsmetoden i bygge- og anlægsbranchen, forventes først at blive vedtaget i starten af det nye år og trækker dermed processen ud.

Flere påbud
Ifølge Dansk Arbejdsmiljø vil Arbejdstilsynets ændrede screeningsmetode medføre flere påbud end hidtil set på screeninger.

- Som det er nu, stopper de tilsynsførende screeningen, når de blot har fundet ét formelt forhold, der mangler, f.eks. APV’en eller sikkerhedsorganisationen. Med den nye metode bliver det muligt for AT at gennemføre screeningen ved første besøg - trods mangler - og give påbud for de mangler, der eventuelt måtte være, siger arbejdsmiljørådgiver Ellena Lee.

Fokus på forebyggelse
Ændringerne af screeningsmetoden sker ifølge Ellena Lee, Dansk Arbejdsmiljø, som en konsekvens af forligspartiernes ønske om at arbejde mere langsigtet og forebyggende med arbejdsmiljøet. Problemerne skal ikke alene afhjælpes, men i højere grad forebygges.

- I dag bliver virksomhederne bedt om at løse et konkret problem, f.eks. sætte et rækværk op, hvis det bliver konstateret som en mangel. Med det nye lovforslag er det ikke nok. Virksomhederne skal hjem i deres sikkerhedsorganisation og lave en handlingsplan, så de sikrer sig, at det ikke sker i fremtiden også på virksomhedens øvrige byggepladser, siger Ellena Lee.
Hun forventer, at den nye metode vil medføre flere påbud, men på sigt vil højne sikkerhedsniveauet i de enkelte virksomheder, gennem ændret fokus på forebyggelse frem for akut afhjælpning:

- Som det ser ud nu, får bygge- og anlægsbranchen mere tid til at forberede sig på screeningen. Og det er min vurdering, at de får brug for den. Påbudene vil sidde løsere hos Arbejdstilsynet. Det falder i god tråd med ånden i hele arbejdsmiljøreformen: Dem, der vil og kan selv, vil blive fredet. Dem, der fortsat lukker øjnene for problemerne, vil blive nødt til at betale for det, slutter Ellena Lee.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden