spacer
Klamme tider giver travlhed

Af Michael Rughede
Det har været et helt exceptionelt år. Sidste år var slemt, men i år har vi aldrig oplevet noget lignende. Ordene kommer fra Henning Pihl-Mortensen, driftschef i ISS Fugtteknik på Sjælland.

Med ansvar for skadesfugt, registrering og bekæmpelse af skimmelsvampe og affugtning i nybyggerier har han et godt overblik over nationens våde tilstand.
Han fortæller, at alt det materiel ISS Fugtteknik selv ejer plus alt det man overhovedet har kunnet indleje er ude på opgaver. Det er eftervirkningerne fra sommerens mange skybrud og oversvømmelser, man stadig kæmper med.

Flere skybrud
- Over de sidste tre år er det tydeligt, at klimaet har forandret sig. Hvor vi tidligere havde få lokale skybrud, skal vi nu rykke ud og affugte hele regioner. I sommer har hele København, Sydsjælland, Fyn og Sønderjylland været under vand. Samtidig er skybrudssæsonen blevet dobbelt så lang. I år startede den allerede 1. maj, fortæller Henning Pihl Mortensen.

For ISS Fugtteknik har arbejdsopgaverne traditionelt været affugtning af lofter, vægge og gulve efter frostsprængte og nedslidte vandrør. Skybruddene er kommet oveni.

- Det ændrede vejr har gjort det svært for hele branchen at følge med, så i perioder er hele Danmark støvsuget for affugtere. Samtidig har vi måttet udvide med både teknikere og mere materiel for at følge med opgaverne, siger han.

Hvor der tidligere var åndehuller i løbet af året, er der nu fuldt tryk på, og nu står vinteren for døren.

Det nye asbest
Men én ting er elementernes rasen, i affugtningsbranchen har man også taget hul på en ny æra, der har forstærket efterspørgslen på ordentlig udtørring.

- Skimmelsvampe er kommet i fokus. Det er blevet det nye asbest, som alle vil sikre sig mod af frygt for at blive syge, siger Henning Pihl Mortensen.

Han forudser et markant opsving i aktiviteterne inden for registrering og bekæmpelse af skimmelsvampene de næste tre-fem år.

- Det er ikke fordi der er flere skimmelsvampe end før, men i dag er der kommet meget mediefokus på problemerne. Derfor er forsikringstagerne også blevet mere bevidste. De kræver effektiv affugtning og vil ikke nøjes med blot at få tømt kælderen for vand og lade den udtørre naturligt, siger han.

- Det har også haft en afsmittende virkning hos forsikringsselskaberne. Mange vælger nu at affugte grundigt hos de skadelidte og få udarbejdet en rapport, der dokumenterer, at der er tørt. Dermed risikerer de ikke senere at få femdoblede udgifter på at bekæmpe skimlen, siger Henning Pihl Mortensen og beskriver det som er et brud med praksis for bare nogle år siden.

Håndværkere vil ha’ bid af kagen
Den øgede aktivitet i affugtningsbranchen har også fået nye aktører på banen. Lige fra sælgere af affugtningsudstyr til en hel underskov af håndværkere, der ser indtjeningsmuligheder i at sætte affugtere op.

- Mange tømrer- og murermestrer er begyndt at kalde sig fugtteknikere. De vil have en bid af kagen og sætter et par affugtere op i to-tre uger hos kunderne. Og der er også plads til dem, når der er skybrud og lange ventetider på at få tørret ud, siger Henning Pihl Mortensen, der dog ikke ser håndværkerne som en forretningsmæssig trussel.

- Generelt har håndværksvirksomhederne dog ikke den viden, der skal til for at være sikker på, at der ikke senere opstår problemer. De er ikke rustet til at vurdere, om der er tørt nok, om konstruktionerne har taget skade, eller hvordan det står til med skimmelsvamp. Nogle gange kan de endda risikere at sprede skimmelsporer, fordi de blæser dem ukontrolleret rundt, siger Henning Pihl Mortensen og pointerer, at det netop er derfor, at forsikringsselskaberne vælger de professionelle affugtningsfirmaer.

- Den viden er selvfølgelig vores berettigelse i markedet, og den vil blive endnu stærkere efterspurgt i de kommende år, vurderer han.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden