spacer
Et godt samarbejde er til gavn for firmaer og medarbejdereArbejdsgiverne i Dansk Byggeri og byggeforbundene i BAT har indgået en aftale om at arbejde for at styrke samarbejdet mellem arbejdsgivere og medarbejdere i virksomhederne i bygge og anlæg. Et nyt forum for samarbejde – Byggeriets Samarbejdsråd – har set dagens lys.

Dansk Byggeri og BAT vil nu slå et slag for at fremme samarbejdet i virksomhederne i bygge og anlæg. Organisationerne er enige om, at et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere er med til at styrke virksomhedernes bundlinje og medarbejdernes trivsel.

Samarbejdsudvalg (SU) er velegnede til at fremme samarbejdet i den enkelte virksomhed. I SU drøfter ledelse og medarbejdere, hvordan samarbejdet i virksomheden konkret kan udvikles. SU tager bl.a. hånd om spørgsmål om personalepolitik og uddannelse, større omlægninger og byggeprocesser, fx BYG-SOL. Ideen er, at SU skal tage fat i alle de forandringer, der har betydning for virksomhedens udvikling og medarbejdernes trivsel.

Byggeriets Samarbejdsråd
Dansk Byggeri og BAT har oprettet et samarbejdsråd til at varetage oplysnings- og vejledningsarbejde over for virksomheder, medarbejdere og samarbejdsudvalg.

Byggeriets Samarbejdsråd består af tre repræsentanter udpeget af Dansk Byggeri og tre repræsentanter udpeget af BAT.

Afdelingschef Thorsten Wilstrup, Dansk Byggeri, beklæder formandsposten, mens sekretariatsleder Gunde Odgaard, BAT, er næstformand i rådet.

De øvrige medlemmer er Eva Kartholm og Ib Mecklenborg, Dansk Byggeri, samt Ole Christensen, 3F, og Peter Hougård Nielsen, TIB.

Rådet opretter en hjemmeside og udarbejder informationsmateriale, som kan fremme arbejdet i SU i virksomhederne. Rådet tilbyder bistand ved oprettelse af SU og inspiration til, hvordan samarbejdet kan udvikles bedst muligt. Endvidere bistår rådet ved behandling af uoverensstemmelser inden for samarbejdsaftalens område.

- Vi ved, at der skabes bedre indtjening til virksomheden, når medarbejderne trives. Et godt samarbejde bærer bestemt frugt, så vi kan kun opfordre ledelse og medarbejdere til at skabe en tillidsfuld dialog i SU, udtaler Thorsten Wilstrup fra Dansk Byggeri.

- Aktuelt har kun omkring 25 virksomheder i bygge og anlæg oprettet SU. Vi forventer, at mange flere virksomheder med mindst 35 ansatte nu vil benytte sig af samarbejdsaftalens mulighed for at oprette SU, udtaler Gunde Odgaard fra BAT.
-aha
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden