spacer
Succes for OPP

Kommune belønnes for nytænkende offentlig-privat samarbejde om skolebyggeri

Der er blevet fokuseret meget på forhindringerne ved Offentlig-Privat Partnerskab også kaldet OPP.

Men Trehøje Kommune i Jylland så man hurtigt mulighederne i den nye samarbejdsform. Så da der skulle bygges ny skole i Vildbjerg, valgte kommunen at gennemføre det efter principperne i OPP.

Kommunens pionérindsats har for alvor har bragt OPP på dagsordenen i Danmark og derfor tildeles Trehøje Kommune Driftsherreprisen 2006.

Driftsherreprisen uddeles hvert år i december til en bygherre eller bygningsejer, der har gjort en forbilledlig indsats for at fremme et drifts- og vedligeholdelsesvenligt byggeri.

Og det er netop hvad Trehøje har gjort ved at vælge OPP-modellen til Vildbjerg skole, skønt kommunen derved har fravalgt sig ejerskabet.

I stedet har Trehøje indgået kontrakt med et privat konsortium om at opføre og drive skolens bygninger 30 år frem. Konsortiet har fokuseret på at vælge løsninger og materialer, som kan være lidt dyrere at anskaffe, men som er billigere i drift og nemme at vedligeholde.

Dette totaløkonomiske perspektiv indebærer faktisk, at de samlede udgifter bliver 8 til 12 procent lavere, end hvis kommunen selv havde bygget skolen. Lærere og elever får nogle bedre bygninger – og lokalpolitikerne undgår vanskelige dilemmaer ved den årlige budgetlægning med at finde penge til vedligeholdelse.

Driftsherreprisen uddeles af BoligfondenKuben i samarbejde med Dansk Facilities Management netværk. Med prisen følger 125.000 kr til et kunstnerisk værk.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden