spacer
Fremtidens tage

Af Michael Rughede
Det handler om lys og luft, om energibesparelser og velvære, og om at se nye muligheder i taget. Fremtidens tage skal være mere end klimaskærme, der beskytter mod regn, rusk og brændende sol. De skal kunne producere energi, levere dagslys og frisk luft.

Det er essensen i det danske projekt Soltag - hvor det gælder om at holde på varmen. Spanierne har oversat denne idé til sydlandske forhold med projektet Atika, hvor det dog gælder om at holde varmen ude.

Begge projekter er konkrete bud på attraktive lavenergiboliger i tætbefolkede storbyer, og idéerne kan i princippet anvendes i alle typer byggerier.

- Der er et markant skifte undervejs i måden at anskue byggerier på, og det vil vi se slå kraftigt igennem i de kommende år. Bygninger skal være meget mindre energiforbrugende, og de skal have flere kvaliteter end blot at give ly. Her får taget en helt ny og vigtig rolle, siger arkitekt MAA Torben Thyregod fra Velux, der var med i udviklingen af Soltag.

Toppen af behovspyramiden
Ifølge Torben Thyregod bliver tagfladen omdrejningspunktet i kombinationen af to af tidens tendenser. Behovet for at spare på energien, og dagens forbrugeres krav om oplevelser og kvalitet frem for kvantitet og simpel behovstilfredsstillelse.

De voksende krav fra nationale og internationale myndigheder om energibesparelser og miljøhensyn har forplantet sig til vores almindelige husholdninger. Sideløbende er vi er blevet mere miljøbevidste, vi interesserer os for økologi og for bæredygtighed og lys og luft hører til forudsætningerne for vores velvære. I det moderne samfund er der ikke modsætninger i bæredygtighed og velvære.

Den moderne forbruger er klatret op i toppen af den ”Maslowske behovspyramide”.

Den amerikanske psykolog Abraham Maslow udviklede tilbage i 1940’erne sine teorier om de behov, mennesker søger at få opfyldt. I bunden af pyramiden handler det om at skaffe det daglige brød, den fysiske overlevelse, i toppen handler det om øget selvværd, at opfylde sine drømme, realisere sig selv og få noget ud af livet.

Forbrugere bevæger sig op eller ned ad pyramidens trin afhængigt af livssituation – jo rigere, desto mere overskud har man og jo fjernere er man fra bunden.

Energi og velvære fra taget
Ønsket om mere bæredygtighed og velvære er med til at forme morgendagens boliger, og taget er et af de områder, hvor udviklingen kan aflæses.

- Fremtidens tage er ikke blot klimaskærme. De er transparente, så de kan levere dagslys til glæde for menneskene, de er kollektorer for solenergi, så de bidrager til bæredygtigheden i den moderne bygninger. Fremtidens tage tilfører ligeledes frisk luft i bygningen. Det er nogle af de værdier, vi værdsætter. Vi ønsker at være med til at give mennesker øget livskvalitet, siger Torben Thyregod.

Tendensen kan aflæses i byggeriet, hvor større vinduespartier og ventilering er i fokus. Stadig flere nye huse ”fødes” med glasudbygninger og ovenlys, mens de mørke 60’-70’er parcelhuse ofte får nye glasløsninger i forbindelse med tagrenoveringer. Lys og luft skal ind i husenes inderste kroge.

- Derfor har taget en central placering i fremtidens byggeri. Og der er ikke langt til, at man ligefrem kan skabe overskud på bygningens energiregnskab, så man slet ikke behøver tilføre energi til opvarmning og til opvarmning af brugsvand, siger Torben Thyregod.

- Der er i øjeblikket en stor diskussion og debat om fremtidens tage. Her er både Soltag og Atika gode bud på, hvordan man kan tænke i de helhedsløsninger, som er nødvendige for at opnå bæredygtige bygninger, som også er attraktive at opholde sig i, fortæller Torben Thyregod.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden