spacer
Billigere og bedre byggeri


Det offentlige kan spare op til 1,6 mia. kr. årligt på længerevarende samarbejde med byggeriets virksomheder

Det viser en ny rapport, som SBi har udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen.

- Vi ved, at byggeriet i Danmark er dyrt. Derfor er det meget interessant, at der er potentiale for billigere byggeri ved længerevarende samarbejde – også selv om det er en stor udfordring af nå disse gevinster. Vi vil se nærmere på, hvad der skal til for at øge anvendelsen af længerevarende samarbejde i det offentlige byggeri, siger direktør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Finn Lauritzen.

I rapporten vurderes det, at et længerevarende samarbejde mellem offentlige bygherrer og byggeriets virksomheder kan give potentielle besparelser på mellem 0,6 – 1,6 mia. kr. årligt i det offentlige og offentligt støttede byggeri, hvis engelske erfaringer på området overføres til danske forhold. Hertil kommer andre samfundsmæssige besparelser som f.eks. færre fejl og mangler og færre arbejdsulykker.

Ifølge rapporten er det realistisk med stigninger i arbejdskraftproduktiviteten på mellem 10-25% som følge af gentagelseseffekten ved længerevarende samarbejder. Dette kan give potentielle besparelser for det offentlige og offentligt støttede nybyggeri på 200-500 mio. kr. årligt. Herudover kan besparelser på 10-25% på byggematerialer føre til en yderligere reduktion i prisen på det offentlige byggeri på 400-1.100 mio. kr.

Rapporten fremhæver dog også, at det er en stor udfordring at realisere disse besparelsesmuligheder i det offentlige byggeri. For nylig viste en analyse, at mellem 50- 80% af de længerevarende samarbejder slår fejl. Problemet ligger især i de mere ’bløde’ forhold som virksomhedskultur og skabelse af tillidsfulde relationer mellem virksomhederne. Endvidere er det usikkert, om en potentiel besparelse vil slå igennem i form af lavere priser under en højkonjunktur.
-mo

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden