spacer
Problemer med levering af vinduer, tegl & isoleringNu er det byggematerialer der anvendes senere i byggeriets produktionsproces der giver ventetid, viser ny undersøgelse


Det høje aktivitetsniveau i byggeriet har sat fokus på de produktionsbegrænsende faktorer som for eksempel mangel på arbejdskraft og mangel på byggematerialer.
For at følge udviklingen har Dansk Byggeri netop gentaget en undersøgelse fra sommeren 2006 om ventetiden på byggematerialer. Såvel producenter og leverandører samt de udførende virksomheder er blevet bedt om at vurdere ventetiden på byggematerialer, og den samstemmende tilbagemelding herfra er, at der fortsat er ventetid, men at problemet er aftagende.

- Undersøgelsen viser desuden, at det er nye typer byggematerialer, der nu giver anledning til ventetid. I sommer blev ventetider på betonelementer og betonvarer oplevet som det mest udtalte problem. Betonelementer og betonvarer ser nu ud til langsomt at bevæge sig mod en mere normal leveringssituation. I stedet skal man nu indstille sig på ventetid ved isoleringsmaterialer samt visse teglprodukter. Vinduer og døre står dog ligesom i sommer fortsat på listen over materialer, hvor der er ventetid, fortæller direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri.

Herudover er der ventetid på overfladebehandling af forskellige byggekomponenter hos industrilakerer.

Problemet har flyttet sig
- Selvom undersøgelse indikerer, at vi har passeret toppen af de lange ventetider på byggematerialer, viser den også, at problemet nu samler sig om produkter, der typisk anvendes senere i byggeriets produktionsproces, siger Michael H. Nielsen og fortsætter:

- Der er fortsat grund til at have fokus på de byggematerialer, der giver anledning til ventetider og dermed forsinker byggeriet. For eksempel er isoleringsmaterialer CE-mærket og kan importeres frit fra alle EU-lande. Markedet for isoleringsmaterialer er dog karakteriseret ved, at der på europæisk plan er ganske få producenter, hvilket kan gøre import fra andre lande vanskelig.

Behov for dialog og planlægning
I følge Michael H. Nielsen er der behov for, at såvel de udførende byggevirksomheder som producenter og leverandører af byggematerialer er i tæt dialog om levering, og at der er fokus på planlægning af materialeleverancer.

- Samtidig skal der på lang sigt arbejdes for at skabe overblik over mulighederne i det åbne europæisk byggevaremarked, som via CE-mærkning af byggeprodukter og fælleseuropæiske konstruktionsnormer er ved at være en realitet. Det er væsentligt, at såvel leverandører af byggevarer som byggeriets udførende kender til de nye muligheder i det europæiske byggevaremarked. Her ligger der en informationsopgave for såvel erhvervsorganisationerne, Dansk Standard samt Erhvervs- og Byggestyrelsen, slutter Michael H. Nielsen.

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden