spacer
Lydtætte taglejligheder

Dæmpning af lyd gennem etageadskillelse afgørende ved indretning af lejligheder under taget

Mange andelsbolig- og ejerforeninger vælger at indrette gamle tørrelofter til beboelse, når det gamle tag alligevel skal udskiftes. Det var også tilfældet for andelsboligforeningerne AST og Solbjerg i Brønshøj, der med fire boligkarreer og et areal under taget på 7500 m2 står bag et af landets største taglejlighedsprojekter.

Men taget er ikke det eneste, der skal moderniseres, når loftet på en ældre ejendom skal bebos. Også gulvkonstruktionen i etageadskillelsen mellem tagetagen og de eksisterende lejligheder stilles overfor kravene i nutidens bygningsreglement.

- I et projekt som dette er lyddæmpningen ned mod de underliggende lejligheder afgørende, fortæller arkitekt Ulrik Mortensen fra Kullegaard Arkitekter, der har fungeret som ingeniørfirmaet Strunge Jensens rådgiver vedrørende arkitektopgaverne og lydgulvsløsningen.

Til tagprojektet i Brønshøj valgte rådgiverne et gulvkoncept fra maxit.

- Gulvkonceptet har tidligere vist, at det så rigeligt opfylder kravene, og i dette tilfælde valgte vi det desuden på grund af den lave indbygningshøjde, forklarer Ulrik Mortensen.

Efterfølgende lydmålinger viste også, at gulvløsningen fra maxit lever op til kravene om dæmpning af både trinlyd og luftlyd.

Størst tilladelige trinlydsniveau er 58 dB, og den målte værdi var 54 dB. Tilsvarende viste målingen af luftlydsisolation en dæmpning af lyden fra tale, musik og tv mellem etageadskillelsen på 62 dB, hvor kravet er på 53 dB.

-nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden