spacer
Vikarbureau stavnsbinder håndværkere

Af Michael Rughede
De arbejdede som håndværkere i et vikarbureau og bliver udlejet til en håndværksmester. Efterfølgende tilbydes håndværkerne ansættelse i virksomheden, men jobbet bliver ikke til noget for vikarbureauet siger stop.
Det viser sig at mesteren har sagt ja til en aftale med bureauet om ikke at ansætte bureauets håndværkere i modsat fald vil det koste 50.000 kr. i bod.

Ifølge TIB kendte håndværkerne ikke til den hemmelige aftale mellem vikarbureauet og virksomheden. I praksis bliver de derfor udsat for en begrænsning i deres ret til frit at vælge job.

Ulovlige aftaler
- Det holder absolut ikke juridisk og er smaskhamrende ulovligt, siger Peter Hougård Nielsen, Bygningsgruppeformand i TIB.

- Man kan ikke lave aftaler, der vedrører en 3. parts forhold. Håndværkerne har en overenskomstsikret ret til at indgå og ophæve aftaler, og de overtrædes klar her, siger Peter Hougård Nielsen.

For akkordlønnede er ansættelsesforholdet således gensidigt uopsigeligt i akkordens varighed, hvad enten det varer 2 uger eller 2 år, mens opsigelsesvarslet for timelønnede maksimalt er på 2 uger.

- Håndværkerne har ret til at tage arbejde for den mester, som de har været udlejet til, når akkorden eller den opgave de arbejder på er afsluttet. Så kan de frit ansættes af mesteren på en anden opgave, siger Peter Hougård Nielsen.

Flere sager vil komme
TIB har besluttet at lade Arbejdsretten afgøre lovligheden af de hemmelige aftaler. Da sagen mod vikarbureauet er under forberedelse, kan TIB ikke offentliggøre navne på virksomheden eller de implicerede håndværkere. Foreløbigt er det den første sag TIB er involveret i, men ifølge Peter Hougård Nielsen bliver det ikke den sidste.

- Vi er først begyndt at dykke ned i kontrakterne nu, og der er formodentlig mange flere af den slags. De bindende kontrakter er ikke interessante at indgå, hvis der er masser af ledig arbejdskraft. Nu er alle desperate for at skaffe håndværkere, og så prøver man at holde på vikarerne, men den går ikke, siger han.

- Vi har et meget frit arbejdsmarked, hvor man med meget kort varsel kan ansætte og fyre folk. Det er en fordel for arbejdsgiverne, men friheden gælder begge veje. Håndværkernes ret til frit at vælge arbejde, må heller ikke begrænses, siger Peter Hougård Nielsen.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden