spacer
21 lærerige eksempler på facilities management

Ny best practice samling med eksempler fra hele Norden dokumenterer perspektiverne ved facilities management.

Hvad er det, der har gjort Kastrup til Europas mest effektive lufthavn fem år i træk? Hvorfor går Statoil i Norge og sammenligner arealforbruget i kontorbygninger med andre virksomheder? Hvad er hemmeligheden bag Steen & Strøm's effektive forvaltning af storcentre? Og hvordan kan boligselskabet FSB kalde sig Danmarks mest miljøvenlige boligselskab?

Det handler alt sammen om facilities management. Hvordan kan enhver nu læse sig til i eksempelsamlingen "Facilities Management - Eksempler på god praksis fra de nordiske lande".

Med nærbilleder fra 21 virksomheder fremlægger bogen en lang række eksempler på, hvordan facilities management - FM - som strategisk ledelsesværktøj kan være med til at styrke virksomheden og dens performance.

Inspiration og ABC i facilities management
Eksemplerne præsenteres tematisk. Nogle bruges til at vise forskellige strategiske koncepter - andre hvordan virksomheden kan organisere sit samarbejde med eksterne FM-leverandører på forskellige måder. Arealanvendelse, Teknologi og Miljø er andre temaer, som eksemplificeres via cases. I et indledende afsnit gennemgår bogen hele viften af FM-tilgange og -værktøjer.

Bogen kan derved tjene både som en praktisk indføring i facilities management - og som inspiration for virksomheder og organisationer, der interesserer sig for, hvordan de gennem målrettet planlægning og styring kan optimere udnyttelsen af deres faciliteter og ejendomsressourcer.

Udbygges med flere eksempler
"Facilities Management - Eksempler på god praksis fra de nordiske lande" er forfattet af den danske FM-pioner Per Anker Jensen i samarbejde med Kjeld Nielsen og Susanne Balslev Nielsen. Den første udgave er foreløbig kun trykt i et stærkt begrænset oplag med henblik på undervisningen af de ingeniørstuderende på BYG-DTU, som også har givet nyttig feed-back på eksemplernes pædagogiske anvendelse.

Det er planen at udbygge eksempelsamlingen med yderligere et antal cases - og i den forbindelse inddrage kommunale driftsorganisationer og et tema om intelligente bygninger. Det endelige resultatet vil formentlig blive udgivet som en bog.

"Facilities Management - Eksempler på god praksis fra de nordiske lande" er blevet til med støtte af BoligfondenKuben. Rapporten kan downloades fra www.boligfonden.dk
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden