spacer
Kortere ventetid er et fælles projekt

Kommunikation og planlægning er alfa og omega i TUN-medlemmers kamp for at nedbringe leveringstid.

Det historisk høje aktivitetsniveau i byggeriet har betydet længere ventetider på nogle typer byggematerialer, end man har været vant til tidligere. Det fremgik senest af en undersøgelse fra Håndværksrådet.

Det billede genkender Palle Thomsen, direktør i Trælasthandlerunionen - TUN, som er brancheorganisation for landets tømmerhandlere og byggemarkeder.

- Vores medlemmer ligger vandret for at skaffe og levere materialer så hurtigt som muligt. Men på nogle områder er det vitterlig op ad bakke, fordi producenterne ikke kan følge med. Desværre oplever vi samtidig, at der i nogle tilfælde bliver hamstret byggematerialer, og det gør det jo ikke nemmere at agere med kort varsel, fortæller Palle Thomsen.

Ifølge TUNs direktør er planlægning og kommunikation i byggeriet det bedste våben mod lange ventetider. Samme budskab indgår i informationsskrivelser, som tømmerhandlere og byggemarkeder, allerede tidligt på året, har sendt ud til deres kunder for at forebygge mangelsituationer.

- Det starter helt fra bygherrens repræsentanter – arkitekter, ingeniører etc. – og videre ud i systemet: Alle skal være bedre og hurtigere til at kommunikere ud, hvilke materialer, mængder og tidsrammer, der er tale om.

- Mange har været vant til at blive »reddet« af deres tømmerhandel, når det pludselig hastede på grund af kortsigtet planlægning. Men tvunget af omstændighederne er der altså her nogle vaner, der skal revideres. Det er i alles interesse, at man ikke sidder med kortene ind til kroppen indtil sidste øjeblik, siger Palle Thomsen.

Ligeledes bør bygherrerne måske genoverveje den konservatisme – eller loyalitet om man vil – der hersker i branchen over for bestemte fabrikater.

- I mange tilfælde KAN vi godt levere inden for en rimelig tid, hvis man vælger et alternativt produkt. Eksempelvis kan visse vinduer leveres i løbet af fire-fem uger. Det er når kunderne holder fast på bestemte mærker, at vi kan tale om op til fire måneders ventetid, påpeger Palle Thomsen.

Også sæsonudjævning af byggeriet herhjemme kunne klart nedbringe antallet af spidsbelastnings- og mangelsituationer. Hvis flere udnyttede de gode muligheder, der efterhånden er for at bygge i vinterhalvåret, ville meget være vundet. Her kunne det offentlige meget passende lægge sig i front og vise vejen ved store offentlige byggearbejder, mener direktøren.

Men hvorfor henter man ikke bare flere byggematerialer i udlandet, kunne man spørge. Det gør man også i stigende grad: Alene i 2006 er importen af byggematerialer steget med næsten en fjerdedel (22 - 25 %). Men flere faktorer gør, at der er grænser for indkøbsmulighederne ude i Europa:

- Hvor gerne vi end ville, er det ikke muligt at importere sig ud af alle mangelsituationer, siger Palle Thomsen. Danmark er ikke det eneste europæiske land, der har gang i hjulene, og nogle produkter kan bare ikke opdrives i tilstrækkelige mængder inden for en rimelig radius. Når vi så har fundet varen, oplever vi forsinkelser i en travl transportsektor med mangel på arbejdskraft. Det er næste bremseklods, beretter han.

- Derfor må vi, som aktører inden for byggeriet, gøre det til en fælles sag at få det bedste ud af denne situation, som jo i bund og grund afspejler en uhyre glædelig og historisk højkonjunktur i byggeriet, slutter Palle Thomsen.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden