spacer
Byggeomsætningen er steget med 15,4%Nyeste tal fra Danmarks Statistik understreger byggeriets fremgang.


”I de tre første kvartaler 2006 omsatte den samlede bygge- og anlægsbranche for 139,4 mia. kr. Det er en stigning på 18,6 mia. kr. i forhold til samme periode i 2005. Procentvis svarer det til en meget voldsom stigning på 15,4%” forklarer Bo Sandberg, økonom i byggebranchens lønmodtagerfællesskab, BAT-kartellet.

Det er Danmarks Statistik, som i dag har offentliggjort friske tal for firmaernes køb og salg i september. For samtlige landets virksomheder set under ét, har den foreløbige omsætningsfremgang i 2006 været på 9,4%.

Omsætningsstatistikken ligger fint i tråd med branchens samlede konjunkturindikator + tilsvarende tal for byggeaktivitet, beskæftigelse, ledighed og præsterede arbejdstimer. ”Efter tre fjerdedele af året er gået, er status, at byggeriet med glæde kan konstatere, at flaskehalsene i hvert fald ikke har kunnet bremse fremgangen i branchens omsætning” siger Bo Sandberg. ”Det er især reparation og vedligeholdelse, der trækker fremgangen – men også erhvervsbyggeriet er for alvor kommet i omdrejninger i år. 2005 var fortsat præget af, at man nedbragte tomgangsprocenten i en stor del af det eksisterende kontorbyggeri”, siger Sandberg.

Der kan iflg. BAT spores en yderligere opadgående tendens i byggeriets omsætning i 3. kvartal, hvilket kan skyldes, at byggebranchen i øjeblikket nærmest tæppebombes med arbejdskraft fra mange sider. ”I 2005 var byggeomsætningen størst i 4. kvartal (52,1 mia. kr., svarende til godt 30% af branchens årsomsætning). Hvis samme tendens gør sig gældende her i 2006, kommer man op på en samlet årsomsætning for virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen på 195-200 mia. kr. i år”, siger BAT-økonom Bo Sandberg.

-mo

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden