spacer
Dansk El-Forbund viser vilje til nytMedlemmerne vil kræve fornyelse på Dansk El-Forbunds kongres, der begynder idag


Dansk El-Forbund skal forny sig. Det er budskabet fra medlemmerne, og det er temaet for fagforbundets kongres i Aalborg, som begynder i dag den 31. oktober og fortsætter til den 3. november.

En medlemsundersøgelse viser, at over to tredjedele af Dansk El-Forbunds medlemmer mener, at medlemskabet af forbundet er en del af den faglige stolthed som elektriker. Medlemmerne vurderer desuden serviceniveauet og den faglige kompetence højt, og kun 15 procent af medlemmerne har overvejet at melde sig ud.

En stor del af medlemmerne peger dog på, at forbundet skal styrke sin gennemslagskraft. De fremhæver to punkter, der skal satses på – ud over at holde fast i og udbygge kernekompetencer som overenskomster, lønforhandlinger, uddannelse og arbejdsvilkår. Medlemmerne vil have flere ressourcer til uddannelse og kompetenceudvikling og bedre kommunikation og synlighed.

Den opfordring tager Dansk El-Forbund til sig. På kongressen, som har mottoet ”Vilje til nyt”, skal de delegerede tage stilling til en række forslag, som skal skabe større synlighed og klargøre, hvad det enkelte medlem får for sine kontingentkroner. Samtidig skal de delegerede debattere, hvordan forbundet sikrer, at elektrikerne er teknologisk førende indenfor branchens områder.

- Undersøgelsen er et vigtigt signal om, at der både er opbakning til fagbevægelsen og til os som organisation, men at der kun er det i kraft af, at vi løser kerneopgaverne. Vi har nu fået sat ord på de områder, som medlemmerne synes er vigtige, og nu skal kongressen se på, hvad vi kan gøre bedre og anderledes. Vi løser allerede i dag mange af de opgaver, som medlemmerne peger på, men det er tydeligt, at vi bør gøre mere ved synligheden, siger organisationssekretær i Dansk El-Forbund Allan Holm Pedersen.

Medlemsundersøgelsen viser også, at et flertal af forbundets medlemmer er åbne for, at Dansk El-Forbund sammenlægges eller samarbejder med andre forbund til gavn for medlemmernes interesser. Kongressen skal i den forbindelse tage stilling til et forslag om at indgå forhandlinger om et forpligtende samarbejde med en eller flere faglige organisationer.

Hele medlemsundersøgelsen kan læses på Dansk El-Forbunds hjemmeside.

-mo

www.def.dk 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden