spacer


Udgift til ejendomsdrift halveret

Kunden køber funktioner til fast pris – løbende optimering kommer leverandøren til gode

En ny aftalemodel, hvor driften af erhvervsejendomme outsources i en samlet pakke, betyder, at virksomheder kan halvere udgifterne til bygningsdrift.

Det viser tal fra Novo Nordisk Servicepartner, der som den første danske virksomhed har indført såkaldte funktionsaftaler. Aftalemodellen er udviklet i samarbejde med Novo Nordisk, SAS, Johnson Controls, Leo Pharmaceuticals, Københavns Lufthavne og Den Danske Vedligeholdsforening.

Funktionsaftalen fokuserer på, at kunden køber funktioner med fast pris i stedet for en række aktivitetsaftaler med løbende afregning for reparationer osv. Modellen sikrer, at løbende optimering kommer leverandøren til gode. Ifølge Novo Nordisk Servicepartner ligger kompetencen hos leverandøren, og der er fokus på kvalitet frem for økonomi.

Driften betragtes som én funktion
- Alle tal viser, at virksomheder sparer penge ved at koncentrere sig om deres kerneforretning. Derfor har vi brug for et værktøj som funktionsaftalen, der gør det enkelt på samlet vis at lade andre tage sig af ejendomsdriften. I dag er der alt for mange, som outsourcer driften i småbidder, mener Flemming Wulff Hansen fra Novo Nordisk Servicepartner, der udbyder facilities management.

Grundtanken med funktionsaftalen er ifølge Flemming Wulff Hansen, at driften betragtes som én funktion og ikke som en række enkeltstående aktiviteter.

- Driftsoperatøren modtager én samlet præmie for at drive ejendommen, og hver gang han løser en opgave mere effektivt, kan han se det direkte på sin bundlinje, forklarer Flemming Wulff Hansen.

- Det betyder dog også, at operatøren må løbe større risici end tidligere, for eksempel hvis en dyr kølekompressor pludselig står af. Vore erfaringer viser imidlertid, at worst case scenario kun opstår yderst sjældent. Men traditionelle og velholdte administrationsbygninger er nu engang bedst egnede til funktionskontrakter.

Drift af Novo Nordisk
Med funktionsaftalen som redskab kunne Novo Nordisk Servicepartner tidligere på året afgive et tilbud på drift af Novo Nordisk, som lå på det halve af driftsudgifterne sidste år.

- Og det var altså ikke, fordi omkostningerne var specielt høje året før, siger Flemming Wulff Hansen.

- For reelt at se, hvor store besparelserne er, benchmarkes driftsudgifterne med tal fra foreningen Dansk Facilities Management Nøgletal, som offentlige og private ejendomsejere årligt indberetter data til fra mere end fire millioner kvadratmeter ejendomme. Og sammenligningen viser en klar tendens til store besparelser.

- tm 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden