spacer
Håndværksrådet helt ude i hampen

TUN efterlyser indsigt og seriøsitet i stedet for vild vest manér. Udokumenterede påstande og løse beskyldninger - først mod industrien og nu mod trælaster – løser ingen problemer.

Hvorfor er der mangel på byggematerialer?
Sådan spørger Håndværksrådet i sit seneste nyhedsbrev og fælder efter en række mere eller mindre gennemtænkte mellemregninger selv dommen: Det er grossisternes skyld.
Vi undrer os såre over den konklusion. Vores branche er ganske vist ikke den eneste inden for byggeriet, som fra tid til anden undrer sig over rådets udokumenterede udmeldinger. Men alligevel.
Måske er en del af forklaringen på Håndværksrådets tilsyneladende ukendskab til realiteterne, at organisationen blot repræsenterer en meget lille del af byggeriets aktører.

For det er ikke rimeligt at skyde på grossisterne, som hver dag gør et kæmpe stykke arbejde for at løbe foran og fjerne forhindringerne for det byggeboom, der buldrer frem i disse år.
Men inden for en række byggevarer kan producenterne – altså dem der fremstiller byggematerialerne – ganske enkelt ikke følge med længere. Eksempelvis inden for isolering og betonvarer er mange produkter simpelthen en ressource, der ikke findes i tilstrækkelige mængder.

Kig i udlandet, lyder opfordringen fra Håndværksrådet. Jo tak, det gør vi så sandelig allerede. Grossisternes indkøbere har konstant antennerne ude. De repræsenterer en stadig større tyngde og professionalisme, og det er helt overvejende deres fortjeneste, at byggevare-importen i Danmark ER steget betydeligt. Alene i første halvår af 2006 var importen 23 procent større end første halvår 2005!

Men visse varegrupper er karakteriseret ved få, store producenter – i al fald inden for en geografisk afstand, der giver mening mht. transport og rentabilitet. Og når de ikke kan levere varen, er det svært at undgå mangelsituationer. Vi kan jo ikke trylle.

I mange tilfælde spiller også specielle forhold ind, som Håndværksrådet kender eller burde kende. Tag nu manglen på lægter, som rådet selv nævner. For et års tid siden blev der i Danmark indført nye krav og specifikation til lægter, især af hensyn til blandt andre medarbejderne hos Håndværksrådets medlemmer. Disse lægter kan ganske enkelt ikke opdrives i tilstrækkelige mængder. Sådan er det i perioder – selv om man måske ikke skulle tro det – med byggematerialer i træ.

Måske har vi selv en del af skylden for Håndværksrådets klagesang. Vi har måske været for dygtige, og har vænnet det udførende led til at kunne bestille byggevarer nærmest med times varsel. Her har vi en fælles opgave i at rokke lidt ved holdninger og traditioner, således at bedre planlægning og tidlig bestilling giver grossisterne rum til at agere endnu mere præcist.

Også sæsonudjævning kunne løse mange af problemerne. Hvis flere udnyttede de gode muligheder, der efterhånden er for at bygge i vinterhalvåret, kunne det uden tvivl tage toppen af spidsbelastnings- og mangelsituationer. Hvorfor går en erhvervsorganisation som Håndværksrådet ikke forrest i arbejdet med at inspirere og motivere på dén front, i stedet for at skyde om sig med løse patroner.
Det var da mere konstruktivt.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden