spacer


Træ letter ydervæggen

Friere facader med trækonstruktioner i ydervæggene

Af Niels Nielsen

Selvom facaden udvendigt ser ud som en traditionel, pudset murstensfacade kan der udmærket være en tømmerkonstruktion i træ inde bagved. Det samme gælder for mange metal- og pladebeklædte facader i nybyggeriet

Det er nemlig blevet udbredt at bygge med lette konstruktioner i træ beklædt med gips og vindpap ved opførelsen af etageboliger. Ikke som en del af den bærende konstruktion, men til opbygningen af ydervæggene.

Der er mange økonomiske fordele i selve byggeprocessen ved de lette ydervægskonstruktioner; men også friere arkitektoniske muligheder med en levende vinduessætning og et dynamisk facaderelief.

I den slyngede boligbebyggelse Boligslangen i Ørestad opleves tydeligt det rationelle potentiale i byggeprocessen ved anvendelsen af lette trækonstruktioner til facadeopbygningen, håndværkerne arbejder fra lette mobile stilladser med montage af vinduer, isolering og en afsluttende beklædning med sorte facadeplader.

At de lette ydervægskonstruktion giver mulighed for en meget fri vinduessætning udnyttes af arkitekterne på Bikuben Kollegiet i Ørestad, hvor vinduerne indtil kollegieværelserne er monteret i en dynamisk komposition, der spreder dagslyset ud i alle kanter af rummet.

Umiddelbart ligner Nordlyset på Amerika Plads et muret hus med et afsluttende lag hvidt puds, men ydervæggene er en let konstruktion med tyndpuds uden på en hård plade.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden