spacer


Gennemsigtige gymnasier

Stål og glas skaber rammerne for fremtidens gymnasier

Af Niels Nielsen

Atriumhuset i flere etager med en fleksibel indretning på åbne etager og facader helt i glas er blevet den foretrukne bygningstype i den bølge af nye gymnasiebyggerier, der skyller ind over landet i disse år.
Bygningstypen har igennem de sidste ti år været dominerende i erhvervsbyggeriet. Hverdagen for gymnasieeleverne kommer således i høj grad til at minde om det arbejdsmiljø, der møder dem som færdiguddannede senere i livet.

Reform og vækst
At der netop i disse år igen er kommet gang i gymnasiebyggeriet skyldes selvsagt, at det er blevet populært for unge at tage en gymnasial uddannelse. Efter en årrække med faldende elevtal er antallet af gymnasieelever steget kraftigt de seneste år og forventes også at vokse yderligere i fremtiden.

At de nye gymnasier har fået det arkitektoniske udtryk, de har, skyldes derimod ændrede undervisningsformer som følge af en ny gymnasiereform, der trådte i kraft august 2005.

Åbne rum
Ligesom de lukkede cellekontorer næsten er forsvundet fra erhvervsdomicilerne, er det traditionelle klasselokale med tavle og kateder også en sjældenhed i de nye gymnasier.

Undervisningen er i lige så høj grad lagt an på gruppearbejde med et friere valg af fag og studieretning for hver enkelt elev.

Studieformen afspejles i bygningerne ved kontrasten mellem det store åbne atrium og mindre helt lukkede studiebokse. I atriet mødes elever uformelt på tværs af årgange og faglige interesser, mens mindre studieceller kan anvendes til koncentreret gruppearbejde og selvstændige studier.

Mere stål
For bygningernes konstruktion betyder det en øget anvendelse af stål til at klare de store spænd i dæk- og tagkonstruktioner, som er en forudsætning for de store åbne rum.

Det ses blandt andet i det nye Egå Gymnasium udenfor Århus og det kommende gymnasium i Ørestad City, der begge er præget af omfattende stålkonstruktioner til dækkonstruktioner og henover de centrale atrier. 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden