spacer


Kanon-arkitektur ikke fredet

Over halvdelen af værkerne på Kulturministeriets arkitektur-kanon er ikke fredede

En stor del af de arkitektoniske værker, som i den senere tid er blevet kanoniseret, optræder slet ikke på den mest omfattende bygnings-kanon i Danmark, nemlig Kultruarvstyrelsens 'Fredningsliste'.

Ud af 12 bygningsværker på Kulturministeriets arkitektur-kanon er kun fire på fredningslisten.

Det viser en undersøgelse af de seneste kanoner på arkitekturområdet, som Det Særlige Bygningssyn har bedt Kulturarvsstyrelsen gennemgå.

Udover Kulturministeriets officielle kanon for arkitektur, er også Berlingske Tidendes arkitekturkanon og arkitekturkanonen udgivet af Arkitektens Forlag gennemgået.

Undersøgelsen skal danne grundlag for en drøftelse af, om kanonerne måske har udpeget værker, som burde fredes.

Der er flere forklaringer på, at nogle af værkerne ikke er fredet. Man kan f.eks. ikke frede Københavns fingerplan eller Dyrehaven. Hover Kirke kan ikke fredes, da den hører under Kirkeministeriet. Og naturligsvis heller Sydney Operahus, som hører under Australien.

Tilbage er dog stadig Glorup Herregårds avlsgårde og have, Marienbjerg Kirkegård og kapel i Gentofte samt Aarhus Universitet.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden