spacer
Indeklimaet er stadig meget farligt

Helt generelt mangler vi viden på området

Af Tove Malzer

Der mangler helt generelt viden om de påvirkninger, vi udsættes for fra boligers indeklima.

Det fremgår af en aktuel gennemgang af status og perspektiver på indeklimaområdet, udarbejdet for Miljøstyrelsen af en tværfaglig forskergruppe.

- I vidt omfang har man overset de risici, der knytter sig til indeklimaet i boliger, selv om vi opholder os over halvdelen af livet i boligen, Indeklimaet på arbejdspladser og institutioner er forholdsvis bedre undersøgt, siger seniorforsker Lars Gunnarsen fra SBi, som har ledet forskergruppens arbejde.
Partikler et alvorligt problem

Dårligt indeklima øger risikoen for, at vi får kræft, hjertekarsygdomme, infektionssygdomme og allergiske reaktioner samt en række mindre alvorlige symptomer som hovedpine og luftvejs- og øjenirritationer.

Dertil kommer, at dårligt indeklima er generende og forringer komfort og trivsel i det hele taget. Det kan måles som nedsat produktivitet i virksomheder og nedsat læringsevne i skoler.

Forskergruppen peger på, at et af de alvorlige problemer er de partikler, der omgiver os både inden og uden døre. Tidligere undersøgelser har vist, at partikler fra udendørs forureningskilder koster 3400 ekstra dødsfald om året.
Hertil kommer et ukendt antal dødsfald som følge af partikler fra indendørs forureningskilder. Begge typer partikler findes i indeklimaet, og dødstallet ville formentlig være langt lavere, hvis man kunne begrænse partikelforureningen inden døre, hvor danskerne opholder sig 80-90% af tiden.

Alle kan gøre noget
Partiklerne er ifølge forskerne blot én blandt mange af de farer, som indeklimaet byder på. Men alle kan gøre noget ved sagen.

- Først og fremmest kan vi hver især begrænse den indendørs forurening, særligt fra tobaksrygning, men også fra stearinlys og brændeovne. Og vi kan lufte bedre ud og undgå for høj luftfugtighed, bl.a. fra tørring af vasketøj, mener de.

- I byggebranchen kan man være mere omhyggelig med at undgå, at byggematerialer ligger og bliver fugtige på byggepladsen, for det kan give skimmelsvampe i det færdige byggeri. Byggebranchen kan også begrænse den indendørs brug af materialer med sundhedsfarlige stoffer, f.eks. ftalater, formaldehyd og fungicider. Og bygningsejerne kan sørge for ordentlig vedligeholdelse, både for at undgå fugtskader, der giver indeklimaproblemer, og for at sikre, at ventilationsanlæg fungerer, som de skal.

Læs mere om indeklima i seneste udgave af Fagbladet Byggeri nr.6-2006. 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden