spacer
Kommission må ikke sinke bane-investering

Regeringens idé om at lade en infrastrukturkommission kulegrave det fremtidige transportbehov og lave en plan for de kommende års trafik-investeringer er god, mener Dansk Byggeri.

Det må bare ikke ske på bekostning af de her-og-nu investeringer som er nødvendige for at genoprette den effektive drift af jernbanenettet.

- Der er hårdt brug for at forebygge problemerne med fremkommelighed på jernbaner og veje. Derfor hilser vi regeringens infrastrukturkommission velkommen. Men vi vil også understrege, at genopretningen af landets jernbaner og signalsystemer er en hasteopgave, som skal have tilført yderligere midler allerede med finansloven i 2007, siger specialkonsulent Finn Bo Frandsen fra Dansk Byggeri i en kommentar til regeringsudspillet.

Infrastrukturkommisionen skal afdække transportbehovet frem til 2020-30, og dens rapport skal være færdig i august 2007. Men ifølge Finn Bo Frandsen er der allerede lavet en række analyser op til efterårets finanslovforhandlinger for 2007. Derfor kan der allerede nu træffes beslutning om en række nødvendige investeringer i jernbanenettet. Dem skønner Dansk Byggeri til mindst 11 mia. til fornyelse af spor og 8 mia. til udskiftning af signaler.

- Fremkommelighedsproblemerne i togene betyder, at de togrejsende spilder så meget tid, at samfundsøkonomien belastes i betydelig grad. Derfor vil en investering i infrastrukturen være både nødvendig og rentabel, vurderer Finn Bo Frandsen.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden