spacer
Nye normer sparer penge

Efter et par års arbejde har Dansk Standard færdiggjort arbejdet med en revision af konstruktionsnormerne. Arbejdet blev indledt på opfordring af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fordi det var blevet påvist, at sikkerhedsniveauet i de daværende konstruktionsnormer var højere end nødvendigt.

Ifølge Dansk Standard er sikkerhedsniveauet nu justeret, så der er et ensartet sikkerhedsniveau på tværs af materialer og laster. Beregninger viser, at der med de nye normer kan spares flere procent af byggesummen.

De største ændringer er sket med den gamle ”Norm for sikkerhedsbestemmelser for konstruktioner”, der hedder nu ”Norm for projektering af konstruktioner” og er tilpasset Eurocode EN 1990.
Med tilpasningen lægges også op til en glidende overgang til Eurocodesystemet, der indføres i Danmark fra 2008.

I lastnorm DS 410 er lasterne blevet formaliseret ifølge Eurocode EN 1991-serien, og i konstruktionsnormerne DS 411-DS420 er partialkoefficenterne blevet justeret til det ønskede sikkerhedsniveau.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden