spacer
Smil du er på

Nettet byder nu også på en hjemmeside, hvor kunderne kan anmelde de håndværksmestre, de har benyttet.

Vi har tidligere kort nævnt emnet her på ue.dk

Ideen med www. anmeld-haandvaerker.dk er, at en kunde efter en opgave kan lægge håndværksmesteren ud på nettet og tildele ham karakterer. I form af en smiley.

Der er nøje regler for, i hvilken stil der må skrives. Således er det ikke tilladt at bruge personnavne, og der kan ikke anmeldes personer, man er i familie med, eller nære venner.

Karaktererne er opdelt i en vægtning med 30% for arbejdets udførelse, 40% for overholdelse af indgåede aftaler og sidst 30% for prisniveau.

Hovedgrupperne er Danmarks bedste håndværkere og Danmarks værste håndværkere, og så er det små ansigter, der afgør, hvor vi er på skalaen. Faktisk er der også en del mestre uden anmeldelser, idet de selv har tilmeldt sig siderne.

Ideen, som vi kender fra bager, kro og slagter, har sin styrke i, at det er det offentlige, der efter fastlagte rammer deler de små gule ansigter ud. Her på anmeld-haandvaerker.dk er det den enkelte private, der med meget forskellig baggrund er ”dommer”.

En svær opgave som nok burde ligge i regi byggeriets organisationer eller det offentlige.
-ods 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden