spacer
Arbejdstilsynet tjekker asbest

Det sundshedsfarlige asbestarbejde skal have et eftersyn. Fra 1. september drager Arbejdstilsynet derfor i felten i en 2 måneders kampagne for at tjekke om asbestarbejdet foregår efter reglerne.

Det vil i første række være de anmeldepligtige indendørs asbestarbejder, der fokuseres på i form af uanmeldte tilsyn, men også udendørs arbejder kan forvente et besøg, hvis AT bliver bekendt med arbejdet, forlyder det.

Ved tilsynene vurderes håndteringen af asbest, både i form af løst bundne og cementbundne plader på pladserne og i forbindelse med affaldshåndteringen på modtagerstationerne.

Kampagnen er et led i en fælles europæisk indsats og er en opfølgning på et EU-direktiv om asbest. Der kan læses mere om asbestarbejder i Arbejdstilsynets Vejledning om asbest C.2.2. og BAR-vejledningen Når du støder på asbest.

-mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden