spacer
Få styr på transport af dieseltanke

Lettere at forstå regler for brændstof-transport til entreprenørmaskiner på byggepladser.

Af Lars Solberg

På enhver større byggeplads står der en dieseltank, hvor byggeprojektets maskiner og køretøjer kan få nyt brændstof. Når en sådan fyldt tank skal transporteres ud til byggepladsen, sker det i nogle tilfælde ved bare at sætte den op på en ladvogn uden at binde den fast. Det kan medføre en mindre katastrofe ved uheld under kørsel.

Denne fremgangsmåde er selvfølgeligt ulovligt og et brud på de regler, der gælder på dette område. Men reglerne er komplicerede. Og det har medført, at mange ikke orker at sætte sig ind i dem.

Men nu er der ingen undskyldning længere.

Dansk Byggeri har i samarbejde med transportorganisationerne Dansk Transport & Logistik (DTL) og International Transport Danmark (ITD) udarbejdet en ny folder, der giver en kort og let tilgængelig introduktion til reglerne i forbindelse med transport af entreprenørtanke.

Den indeholder blandt andet en tjekliste, som kan bruges af transportøren og afsenderen til at få overblik over, om der er styr på reglerne.

En af de ting, der gælder, når der transporteres dieselolie i entreprenørtanke, er, at der skal udfyldes et transportdokument. Sådan et dokument viser folderen et eksempel på.

En anden hovedregel er, at chaufføren, der transporterer dieselolie i
entreprenørtanke, skal have en såkaldt ADR-uddannelse. På farligt gods-området er der et regelsæt, der er udstukket af FN, kaldet ADR-konventionen.

Der er dog undtagelser, hvor føreren ikke behøver denne ADR-uddannelse. Det kan man også læse mere om.

Folderen hedder "Regler for transport af entreprenørtanke indeholdende dieselolie" og kan bestilles hos Dansk Byggeri.


 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden